BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Mawrth, 2005, 15:27 GMT
Targedau i leihau rhestrau aros
Dr Brian Gibbons, Gweinidog Iechyd Cymru
Dr Brian Gibbons: 'Y targedau'n anodd ond arian yn cael ei neilltuo'

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi targedau newydd hir dymor i leihau rhestrau aros ysbytai Cymru.

Erbyn 2009 y cyfnod aros hiraf cyn cyfeirio claf at feddyg teulu i gael triniaeth fydd chwe mis, sef dim mwy na 26 wythnos.

Mae cleifion yn Lloegr wedi cael addewid na fydd yn rhaid iddyn nhw aros mwy na 18 wythnos am driniaeth erbyn 2008.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, mai dyma'r tro cyntaf i darged aros cyfan gael ei osod yng Nghymru.

Mae'n cynnwys amseroedd aros i gleifion allanol, aros am brawf diagnostig a thriniaeth cleifion mewnol neu ofal dydd.

"Mae'r cyhoeddiad yn cadarnhau ein hymrwymiad i osod, am y tro cyntaf erioed, amseroedd aros cyfan ar gyfer cleifion y Gwasanaeth Iechyd," meddai Mr Morgan.

"Yr hyn nad ydyn ni erioed wedi ei wneud o'r blaen yw cyfuno amser aros ar gyfer cleifion allanol, prawf diagnostig a thriniaeth i gleifion mewnol neu ddydd ac i gael un cyfnod aros nad yw'n fwy na chwe mis ar gyfer yr holl broses."

'Gostwng'

Dywedodd Gweinidog Iechyd y Cynulliad, Dr Brian Gibbons, fod y niferoedd sy'n aros dros 18 mis am driniaeth wedi gostwng dros 3,500 (87%) ers Ionawr 2004.

Mae'r nifer sy'n aros dros 18 mis am eu hapwyntiad cyntaf fel claf allanol wedi gostwng dros 4,000, meddai.

"Rydyn ni eisoes wedi gosod targed na fydd neb yn aros dros 12 mis am eu hapwyntiad cyntaf fel claf allanol a 12 mis ar gyfer cleifion mewnol a dydd erbyn Mawrth 2006 ac fel targed dros dro rydyn ni hefyd yn cyhoeddi heddiw na fydd neb, yn glaf mewnol nac allanol, yn aros mwy na 16 mis erbyn Mawrth 2007.

"Mae'r targedau yr ydyn ni'n eu gosod heddiw yn anodd ond bydd arian yn cael ei neilltuo a'i osod i'r naill ochr i helpu'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru i gyrraedd y targedau dros y pedair blynedd nesaf."

Fe ddaw'r cyhoeddiad oriau yn unig cyn i gynhadledd flynyddol y Blaid Lafur Gymreig gychwyn yn Abertawe. Tra bod Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain, wedi dweud ei fod am weld "cydraddoldeb" rhwng Cymru a Lloegr, awgrymodd Mr Gibbons cyn y cyhoeddiad ei fod yn annhebygol y gall Gymru gystadlu gyda'r targedau uchelgeisiol yma.

Awgrymodd y byddai'n fwy tebygol bod 2011 yn fwy realistig ar gyfer Cymru.

30m

Dyma'r ail gyhoeddiad mewn deuddydd sy'n ymwneud rhestrau aros. Ddydd Mercher fe gyhoeddodd Dr Gibbons y byddai 30m yn cael ei wario ar gynlluniau, gyda buddsoddiad penodol i gwtogi'r rhestrau aros.

Fe fydd arian yn cael ei wario ar offer diagnostig yn ogystal gwella adeiladau'r ysbytai.

Mae disgwyl i'r buddsoddiad cyfalaf godi o 120m yn 2005-6 i 309m yn 2007-8.

Mae disgwyl i iechyd fod yn un o'r prif bynciau trafod yn ystod yr etholiad cyffredinol sydd ar y trothwy wrth i ASau Llafur Cymru roi pwysau ar Lywodraeth y Cynulliad i daclo'r rhestrau aros.

'Dim uchelgais'

Wrth ymateb dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr yng Nghymru ar iechyd, Jonathan Morgan AC: "Does dim uchelgais yn y targedau hyn.

"Mae'n amlwg fod Dr Gibbons yn ceisio cystadlu ag amseroedd aros Lloegr, ond dyw ddim yn llwyddo i wneud hynny.

"Mae'r cyhoeddiad hwn yn dangos pa mor bell y tu l i Loegr y mae gwasanaeth iechyd Cymru ar hyn o bryd o dan Lafur.

A dywedodd Mike German, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad: "Mae'n ymddangos fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad yn credu fod gosod plaster o dargedau newydd yn gwella'r gwasanaeth iechyd.

"Mae chwe mis mewn cyfnod o dair blynedd yn rhy ychydig ac yn rhy hwyr.

"Mae angen i Lafur gyflwyno mwy na thargedau."

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC a llefarydd Plaid Cymru ar iechyd: "Mae gan Lafur Newydd yng Nghymru record wael mewn cyrraedd eu targedau ar amseroedd aros ysbytai.

"Wnaethon ni ddim clywed heddiw beth yw'r strategaeth i wireddu'r targedau newydd hyn ar amseroedd aros."
HEFYD:
Rhestrau aros: 'Dim strategaeth'
14 Ion 05 |  Newyddion
'Diffyg hyder' gweithwyr iechyd
19 Ion 05 |  Newyddion
Llai'n aros am driniaeth ysbyty
26 Ion 05 |  Newyddion
32m ychwanegol i gwtogi rhestrau aros
23 Chwef 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^