BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Mawrth, 2005, 07:30 GMT
Eisteddfodau a rygbi'n cyd-daro
Logo'r Urdd
Cadarnhaodd yr Urdd y bydd y cystadlu'n parhau ddydd Sadwrn

Mae nifer o rieni, plant ac athrawon yn wynebu dewis anodd ddydd Sadwrn gan fod gm rygbi bwysig yn cyd-daro ag eisteddfodau sir ledled Cymru.

Mae'r Urdd wedi cynnal Eisteddfodau sir cyn y Pasg ers blynyddoedd.

Ond eleni gyda llwyddiant y tm rygbi cenedlaethol mae'r cystadlu yn cyd-daro gyda'r gm fwya ers 26 o flynyddoedd.

Er i rieni ac athrawon holi a fyddai'n bosib newid amseroedd cystadlaethau fe fyddan nhw'n dal i gyd-daro.

Dywedodd un athrawes o ardal Caerdydd, nad oedd am gael ei henwi, bod ceisiadau wedi mynd at yr Urdd i symud amser rhai cystadlaethau mawr fel y cr.

'Gm hanesyddol'

"Mae problemau wedi bod - mae hon yn gm hanesyddol ac mae pobl wedi cael tocynnau ers sbel - y rhieni yn cael tocynnau iddyn nhw ac i'r plant," meddai.

Pob lwc i'n haelodau ni sy'n cystadlu ddydd Sadwrn a phob lwc i dm rygbi Cymru hefyd
Sin Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau Urdd Gobaith Cymru

"Mae Cymry sy'n cefnogi'r Urdd hefyd am gefnogi eu gwlad."

Ond roedd yn deall ei bod yn anodd i gydlynu'r trefniadau ar gyfer y cystadlaethau.

"Mae oriau o waith wedi mynd wrth baratoi ac mae'r plant wedi gweithio'n galed," meddai.

Ond cadarnhaodd yr Urdd fod y cythraul canu'n mynd yn ei flaen ledled y wlad tra bod brwydr Cymru ar gyfer y gamp lawn yn digwydd yn Stadiwm y Mileniwm.

"Mae Eisteddfodau Cylch a Sir yn cael eu cynnal ledled Cymru cyn y Pasg ers blynyddoedd lawer, ac eleni mae rhai o'r Eisteddfodau, ynghŷd sawl digwyddiad arall dydd Sadwrn, yn cyd-daro gyda gm dyngedfennol tm rygbi Cymru," meddai Sin Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau Urdd Gobaith Cymru.

"Pob lwc i'n haelodau ni sy'n cystadlu ddydd Sadwrn ar eu taith i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a phob lwc i dm rygbi Cymru hefyd."

'Gwaith caled'

Roedd llefarydd ar ran Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn cydymdeimlo gydag athrawon a'r rhai oedd am fynd i weld y gm.

"Rwy'n deall y sefyllfa a dwi'n gweld bod y gm yn bwysig i Gymru, ond eto mae athrawon wedi gweithio'n galed i hyfforddi'r plant," meddai Moelwen Gwyndaf, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC.

"Mae'n brofiad gwerthfawr iddyn nhw i gymryd rhan yng nghystadlaethau'r Eisteddfod."

EICH SYLWADAU:

Rwyf wedi cytuno i feirniadu cerddoriaeth yn Eistddfod Sir Ddinbych. Ond os bydd yr arweinydd yn symud ei draed, rwy'n siwr y gallwn orffen erbyn 4.00 fydd yn golygu y cawn weld peth o'r hanner cyntaf gobeithio.
John Puw, Llanddoged, Conwy

Rwyf yn wreiddiol o Llangefni Sir Fn, ond yn astudio mewn coleg chweched rhyngwladol yng Nghanda am ddwy flynyedd. Drwy gydol fy amser yn ysgol uwchradd roeddwn yn rhan or tm oeddyn gyfrifol am wenud gwaith technegol cefn llwyfan hefo 'steddfod Cylch Cefni, ar Sir a does gne i ddim cof i'r eisteddfod erioed orffen ar amser. Ond eto o gofio be' y clywais oddi wrth ffirnd i mi sydd dal ar y tm technegol gartref, mi orffenodd y steddfod sir yn GYNNAR! (Dwi'm yn siwr od ydwyf yn ei goelio...) Yn amlwg mae y rygbi yma yn hybu'r eisteddfodwyr i stopio dili-dalio gan fod yn rhywbeth mwy diddorol i'w wenud ar ddiwedd y dydd. Does gen i ddim ond un peth i'w ddweud, rhywbeth mae fy Nahd yn dweud ac rwyf wedi dod i gytuno hefo fo. Mae pob dim ynghylch eisteddfod yr Urdd yn shambls ac yn ddi-drefn hollol.
Trevor Rowlands, Llangefni, Ynys Mn

Ar ddiwrnod gm Cymru a Ffrainc roeddwn i'n helpu gydag ochr dechnegol Eisteddfod Cylch Cefni ac yn hynod o falch fod yr Eisteddfod wedi gorffen yn ddigon buan i mi fynd adref i wylio'r ail hanner bythgofiadwy hwnnw. Efallai yn y dyfodol y gellid ceisio ail drefnu Eisteddfodau'r Urdd fel nad ydynt yn cyd-daro rygbi.
Gerallt Hughes, Llangefni, Ynys Mn
HEFYD:
Ymateb i gerddi'r Urdd
10 Chwef 05 |  Newyddion
Llywydd newydd i'r Urdd
06 Ion 05 |  Newyddion
1,000 yn aros yng ngwersyll Caerdydd
05 Chwef 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^