BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Mawrth, 2005, 07:45 GMT
ApÍl i godi ysgol yn Sri Lanka
Esmor Davis yn Sri Lanka
Ymwelodd Mr Davis ‚ Sri Lanka yn fuan wedi'r tsunami

Mae dyn busnes o ogledd Cymru wedi cychwyn apÍl i adeiladu ysgol newydd i gymuned sydd wedi dioddef o ganlyniad i'r tsunami yn Sri Lanka.

Bwriad Esmor Davis o Fwcle yn Sir y Fflint yw codi £150,000 i dalu am gostau'r gwaith.

Penderfynodd helpu'r gymuned drwy godi ysgol i 300 o blant wedi iddo ymweld ag ardal Bettigola yn ne-orllewin yr ynys yn fuan wedi'r drychineb.

Maen nhw angen gymaint o help yno rwan, nid mewn dwy neu bum mlynedd
Esmor Davis
Mae Mr Davis wedi trefnu cyngerdd i godi arian yn Theatr Gogledd Cymru, Llandudno ar Ebrill 22.

Bydd y cantorion opera Rhys Meirion, Mary Lloyd Davies ac Andrew Griffiths yn cymryd rhan yn y noson gyda ChŰr y Brythoniaid a chŰr plant Ysgol y Bont yn Llangefni.

Hen ffatri

Mae'r llywodraeth leol yn y pentre wedi cyfrannu darn o dir chwe acer i'r prosiect, a fydd yn cael ei enwi'n Ysgol y Genhinen Bedr.

Bwriad Mr Davis, sy'n berchen ar gwmni adeiladu a dymchwel, yw tynnu hen ffatri i lawr a'i anfon i Sri Lanka fel strwythur dur i'r ysgol.

Esmor Davis gyda phlant yn Sri Lanka
Mr Davis gyda phlant a fydd o bosib yn mynd i'r ysgol newydd yn y dyfodol
Mae James Williams, saer 29 oed o'r Wyddgrug, eisoes wedi mynd i Sri Lanka am dri mis i baratoi'r safle.

Cyfranodd Ysgol Gynradd Cynwyd, ger Corwen yn Sir Ddinbych, £500 at yr apÍl.

"'Dwi wrth fy modd bod arian o'u hysgol yn mynd i helpu ysgol fach arall yn Sri Lanka," meddai Mr Davis.

"'Dwi'n gobeithio y bydd pobl ar draws Gogledd Cymru yn edrych ar hynny ac yn gwneud beth fedran nhw.

Pentref newydd

"Y cyngerdd fydd y prif beth i ni adael i bobl wybod beth 'rydym yn ei wneud," meddai.

Fe gafodd ysgol wreiddiol Bettingola, oedd ar dir isel yn agos at y mŰr, ei dymchwel gan y tsunami.

Caiff Ysgol y Genhinen Bedr ei chodi ar dir uwch yn y pentref newydd sy'n bellach o'r arfordir.

Mae cartrefi, canolfan iechyd, dwy siop a chanolfan gymunedol i'w codi ger yr ysgol, gyda chymorth gwirfoddolwyr o Iwerddon.

"Mae gynnon ni'r ddraig goch yn hedfan nesa' at faner Iwerddon a 'dwi'n falch iawn o hynny," meddai Mr Davis.

"Maen nhw angen gymaint o help yno rwan, nid mewn dwy neu bum mlynedd.

"Dwi am i ni gydweithio a gwneud rhywbeth."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^