BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Mawrth, 2005, 21:40 GMT
Agor canolfan gelfyddydol
Galeri
Mae Galeri ar lan doc Fictoria yng Nghaernarfon

Mae canolfan gelfyddydol newydd wedi ei hagor yn swyddogol yng Nghaernarfon.

Ar lan doc Fictoria yn y dref mae Galeri ac mae'r gwaith adeiladu wedi costio 7.5m.

Mae'r rheolwyr yn gobeithio y bydd yr ardal gyfan yn elwa'n gelfyddydol ac yn economaidd o'r datblygiad.

Mae'r ganolfan yn cynnwys theatr gyda lle i 400 o bobol, dwy stiwdio ymarfer, oriel gelf, caffi, gweithdai a swyddfeydd.

Agorodd y ganolfan ei drysau nos Lun gyda'r sioe Lle di'r Lle? Dre di'r Lle! gan blant sy'n dilyn cwrs Sbarc, prosiect celf yng Nghaernarfon.

Yn ystod y tymor agoriadol fe fydd sr fel Bryn Terfel, Catrin Finch, Jonathan Davies ac Ieuan Evans yn ymddangos yn Galeri.

Bydd cyngherddau gyda Chr Meibion Caernarfon ac Iona ac Andy a bydd Ysgol Pendalar yn cyflwyno Noson Nostalgia gydag Edward H, Tecwyn Ifan, Linda Healy, Geraint Griffiths, Hogia'r Wyddfa a John Ogwen.

Dathliadau

Ar Ebrill 1 bydd penwythnos o ddathliadau'n dechrau a fydd yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau, cyngherddau a gweithdai i roi blas o'r hyn fydd yn digwydd yn y ganolfan.

Galeri
Y gobaith yw y bydd yr ardal gyfan yn elwa'n gelfyddydol o'r ganolfan
"Mae'r rhaglen wedi ei chynllunio'n fanwl er mwyn cynnwys amrywiaeth eang o gerddoriaeth, ffilm a digwyddiadau a fydd, gobeithio, at ddant pawb," meddai Huw Aled, Rheolwr Galeri.

"Rhai yn adloniant pur, eraill yn canolbwyntio ar greu gwaith newydd ac eraill yn annog gweithgaredd cymunedol a datblygiad.

"Bydd y sinema yn cynnwys o leiaf dri dangosiad bob wythnos gan gynnig y dewis gorau o ffilmiau newydd, Art House a chlasuron eraill."

Hefyd yn y ganolfan mae Safle Celf er mwyn hyrwyddo celf weledol mewn ffordd arbrofol a chyfoes ac mae bar caffi sef Doc.

Mae Galeri yn ogystal yn gartref i nifer o gwmnau preswyl gan gynnwys Canolfan Gerdd William Mathias, Dawns i Bawb, Llwyfan Gogledd Cymru a Chomisiwn Sgrn Cymru.
HEFYD:
Dechrau adeiladu canolfan greadigol
01 Medi 03 |  Newyddion
Adfywio doc y dre
17 Maw 03 |  Newyddion
Doc Fictoria: Dau ddegawd yn rhy hwyr
14 Medi 02 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^