BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Hydref 2005, 06:41 GMT 07:41 UK
Pen-blwydd brenin awduron plant
T Llew Jones

Noson cyn pen-blwydd prif awdur plant Cymru fe agorodd arddangosfa o luniau a chreiriau yn ymwneud 'i waith a'i fywyd i'r cyhoedd.

Dydd Mawrth mae T Llew Jones yn dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed.

Mae'r arddangosfa, sy'n dathlu ei gyfraniad enfawr i lenyddiaeth plant, yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog ger ei gartre.

Yr her i'r athro yn y pumdegau oedd creu deunydd darllen cyffrous ar gyfer plant Cymraeg ac, yn y pen draw, mae ei holl waith wedi golygu fod cenedlaethau o blant yn dwlu ar lyfrau.

Cafodd yr awdur a'r bardd ei eni a'i fagu ym mhentref bach Pentre-cwrt ger Llandysul.

Bu'n athro am 35 mlynedd mewn ysgolion cynradd yn sir Aberteifi sef Ysgol Gynradd Tregroes ac yna Ysgol Coedybryn lle daeth yn brifathro.

Wedyn daeth yn llenor llawn-amser ac mae wedi ysgrifennu dros 50 o lyfrau, y mwyafrif yn llyfrau plant.

Yn yr arddangosfa mae llyfrau, lluniau a gwisgoedd heb sn am greiriau'n ymwneud 'i nofelau.

Mr-ladron

Yno hefyd mae cadeiriau eisteddfodol ac mae cyfle i blant ysgol fynd i'r ganolfan yn ystod yr wythnos.

Mae'r dyn sydd wrth ei fodd yng nghwmni plant yn dal i ddenu cynulleidfa fywiog oherwydd ei straeon difyr ac mae ei lyfrau niferus yn dal i lenwi silffoedd llyfrau.

Fe sgrifennodd y straeon am y mr-ladron Barti Ddu a Harri Morgan, y cerddi Cwm Alltcafan a Traeth y Pigyn a'r nofelau Tn ar y Comin ac Un Noson Dywyll.

Yn y cyfamser, mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi Bocs Anrheg T Llew Jones, yn cynnwys tair nofel wedi eu dylunio o'r newydd.

Yn 1958 ei nofel gyntaf oedd Trysor Plasywernen. Mae hon yn cael ei hailgyhoeddi yn y bocs dau ffefryn arall, Tn ar y Comin a Trysor y Mr-Ladron.

Mae disgwyl i gannoedd o blant anfon cardiau pen-blwydd at T Llew Jones er mwyn diolch yn fawr iddo am ei gyfraniad.

Beth sydd mor arbennig am T Llew Jones a'i waith? Anfonwch eich cyfarchion a'ch teyrngedau aton ni a llenwi'r ffurflen isod.

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

HEFYD:
Pryder awdur am ddyfodol darllen
03 Hyd 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^