BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth, 2005, 13:22 GMT
Elw i eisteddfod Llangollen
Cystadleuwyr o Affrica yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
Mae Eisteddfod Llangollen yn bwriadu marchnata i gyrraedd cynulleidfa eang

Mae cyllidau Eisteddfod Llangollen unwaith yn rhagor yn iach yn ôl datganiad gan swyddogion yr ŵyl.

Roedd yr eisteddfod ryngwladol, fydd yn dathlu jiwbili deiamwnt flwyddyn nesaf, wedi cael trafferthion difrifol bedair mlynedd yn ôl.

Ond mae'r swyddogion wedi cyhoeddi ffigyrau blynyddol yr ŵyl sydd yn dangos elw o £56,000 yn ystod 2004.

Golyga hyn y bydd gan yr eisteddfod £387,000 wrth law.

Dywedodd y cyfarwyddwr Gwyn L. Williams ei fod yn falch iawn gyda'r newydd.

"'Rydym wedi gweithio'n galed i farchnata'r eisteddfod er mwyn cyrraedd cynulleidfa fwy eang, ac yn falch iawn o weld y ffigyrau yn cynyddu," dywedodd.

Rheoli cyllid

Yn ystod 2000-2001 fe gollodd yr eisteddfod £500,000 o bunnau.

Dywedodd Mr Williams mai rheoli'r cyllid, datblygu'r rhaglen a marchnata da oedd wrth wraidd llwyddiant diweddar yr eisteddfod.

Derbyniodd yr ŵyl £90,000 gan Gyngor y Celfyddydau a chymorth o dros £20,000 gan Gyngor Sir Ddinbych.

Clywodd cyfarfod blynyddol yr eisteddfod nos Iau bod y nifer o docynnau a werthwyd 33% yn uwch yn barod eleni.

Fe fydd y cantorion Lesley Garrett a Sir Willard White ymhlith y perfformwyr yn eisteddfod 2005.

Daeth 75,000 o bobl i'r wyl y llynedd a dywedodd Mr Williams eu bod yn mynd i'r cyfeiriad iawn i sicrhau bod £500,000 wrth law o fewn dwy flynedd.

Cynulleidfa iau

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol hefyd wedi wynebu trafferthion ariannol difrifol, gan ddatgelu y llynedd ei bod angen £300,000 ar frys.

Cytunodd Betsan Williams, swyddog wasg yr Eisteddfod Genedlaethol, mai marchnata oedd wrth wraidd dyfodol yr ŵyl.

"Mae marchnata yn ganolog i ddatblygiad yr Eisteddfod Genedlaethol," dywedodd.

"Rhaid inni greu cynulleidfa graidd iau er mwyn sicrhau bod y teulu cyfan - o fabi i fam-gu - yn gallu cyfrannu at yr ŵyl," ychwanegodd.

Erbyn hyn, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cytuno penodi bwrdd rheoli i redeg yr ŵyl o ddydd i ddydd yn y gobaith y bydd modd gwella'r sefyllfa ariannol.
HEFYD:
Cymry: 'Ehangwch eich gorwelion'
09 Chwef 05 |  Newyddion
Ffrae rheol iaith ar ben
24 Chwef 05 |  Newyddion
Prifwyl: Newid trefn reoli
28 Tach 04 |  Newyddion
£160,000 i'r Brifwyl
29 Hyd 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^