BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth, 2005, 09:46 GMT
Rhestr hir Llyfr y Flwyddyn
Tri o'r cyfrolau sydd ar y rhestr fer hir 2005

Cyhoeddwyd rhestr hir Llyfr y Flwyddyn mewn seremon´au Ddiwrnod y Llyfr yn y de a'r gogledd.

Mae'r rhestr o 10 llyfr Cymraeg yn cynnwys llyfrau ffeithiol, barddoniaeth a ffuglen.

Cyhoeddir y rhestr fer o dri llyfr ddechrau mis Mai yng Nghŵyl y Gelli ac yna cyhoeddir yr enillydd mewn seremoni yng Nghaerdydd ar Fehefin 21.

Bydd yr enillydd yn derbyn ú10,000. Felly hefyd awdur y llyfr gorau yn Saesneg.

Gwnaed y cyhoeddiad mewn seremon´au yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd ac yn Llyfrgell Wrecsam.

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd yr awduron yn teithio o amgylch Cymru yn darllen o'u gwaith a'i drafod.

Y tri beirniad Cymraeg ydy Hafina Clwyd, Meg Elis a Tony Bianchi a'r beirniaid Saesneg ydy Charlotte Williams, Tony Brown a Patrick Hannan.

Dyma'r Rhestr Hir Gymraeg:

 • O Dan Lygaid y Gestapo gan Simon Brooks. Gwasg Prifysgol Cymru

 • Y Llaw Broffwydol gan Gareth Alban Davies. Gwasg Y Lolfa

 • Rhaid i Bopeth Newid gan Grahame Davies. Gwasg Gomer

  Sau o'r llyfrau ar y rhestr fer hir
  Bydd y gyfrol fuddugol yn cael ei chyhoeddi ym mis Mehefin

 • Cyfaredd y Cysgodion gan Gwenno Ffrancon. Gwasg Prifysgol Cymru

 • Symudliw gan Annes Glynn. Gwasg Gwynedd

 • Hi yw Fy Ffrind gan Bethan Gwanas. Gwasg Y Lolfa

 • Y Llaw Wen gan Alun Jones. Gwasg Gomer

 • Martha Jac a Sianco gan Caryl Lewis. Gwasg Y Lolfa

 • Rhwng y Nefoedd a Las Vegas gan Elin Llwyd Morgan. Gwasg Y Lolfa

 • Amser Amherffaith / Dysgu Deud Celwydd yn Tsiec gan Emyr Lewis. Gwasg Carreg Gwalch
 • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^