BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 4 Hydref 2005, 15:54 GMT 16:54 UK
Chwarae Scrabble yn Gymraeg
Scrabble yn Gymraeg
Mae Scrabble yn Gymraeg ar werth mewn siopau

Mae un o'r gêmau bwrdd mwya poblogaidd ar werth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cwmni Mattel sydd wedi creu fersiwn Cymraeg o'r gêm Scrabble sy'n defnyddio llythrennau dwbwl nodweddiadol fel FF, DD a RH.

Mae'r cwmni wedi cynhyrchu 2,500 o'r gêm i gychwyn gyda chefnogaeth Cyngor Llyfrau Cymru a'r gobaith yw apelio at siaradwyr rhugl a dysgwyr.

Dywedodd Dewi Morris Jones o'r cyngor llyfrau fod y syniad o greu Scrabble yn Gymraeg wedi cael ei drafod ers rhai blynyddoedd.

Cydweithiodd y cyngor yn agos â Leisure Trends, sy'n hawlio trwydded y gêm, i greu'r cyfuniad cywir o lythrennau a phwyntiau.

To bach

Cafodd miliwn o eiriau o Eiriadur Cymraeg Prifysgol Cymru yn ogystal â 800,000 o eiriau o'r Beibl Cymraeg eu llwytho gan gyfrifiadur.

Ac un pwynt yn unig yw gwerth llythrennau fel Y ac W sy'n gyffredin yn y Gymraeg.

Bydd llythrennau dwbwl fel NG a RH yn golygu 10 pwynt ond un pwynt yw gwerth y llythyren DD.

Mae rheolau'r gêm Gymraeg yn atal chwaraewyr rhag defnyddio geiriau wedi eu treiglo.

Ac mae'r llythyren J wedi ei chynnwys - er nad yw'n perthyn yn swyddogol i'r wyddor Gymraeg mae'n ymddangos yn gyson mewn geiriau fel garej a jambori.

Poblogiadd

Fodd bynnag, ni fydd y darnau yn cynnwys llafariaid gyda thoeau bach, er gwaetha'r ffaith fod to bach yn newid ystyr ambell i air - 'mor' a 'môr' yn un enghraifft.

"Bu tipyn o drafod ynghylch hynny," meddai Dewi Morris Jones. "Fel mater o egwyddor, byddwn i wedi hoffi cael to bach, ond gan nad yw'n cael ei ddefnyddio'n helaeth byddai wedi amharu ar y gêm."

Ychwanegodd nad oedd wedi chwarae Scrabble lawer yn y gorffennol ond y byddai'n fwy tebygol o'i chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ôl Mattel, Scrabble yw'r gêm fwrdd eiriol fwyaf poblogaidd y byd.

Mae'r gêm mewn 29 o ieithoedd ac mae 100m wedi eu gwerthu, meddai'r cwmni.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^