BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Hydref 2005, 06:37 GMT 07:37 UK
Cwmni'n agor ffatri delynau
Catrin Finch
Roedd Catrin Finch yn cynnal gweithdai yn y ganolfan

Mae cwmni sydd wedi sefydlu ffatri delynau am ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddara i barhau chrefft draddodiadol.

Ar hyn o bryd dim ond tua 4% o delynau sy'n cael eu cynhyrchu yng Nghymru ac mae'r rhan helaeth yn cael eu mewnforio o wledydd fel Siapan ac America.

Ond mae cwmni Telynau Teifi o Landysul yng Ngheredigion wedi sefydlu ffatri delynau cynta Cymru ar safle hen ysgol gynradd y pentref.

Roedd Catrin Finch yn agor y ganolfan delynau yn Nheras Marmor ddydd Mercher ac yn cynnal dosbarth meistr arbennig ar gyfer telynorion ifanc o bob cwr o'r wlad.

Cafodd y cwmni ei sefydlu gan y gwneuthurwr telynau, Allan Shires, sydd 'i fryd ar sicrhau bod technegau traddodiadol yn cael eu cadw'n fyw yn y gymuned gan ddarparu swyddi sy'n cynnig sgiliau.

Ar y map

"Rwy wedi bod yn gwneud telynau ers dros 30 mlynedd ac roeddwn am sicrhau y caiff y sgiliau hynny eu trosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol mewn modd cynaliadwy," dywedodd Mr Shires.

"Rydym bellach wedi sefydlu'r ganolfan cynhyrchu telynau gyntaf yng Nghymru, sef cartref y delyn, ac mae'n dyled yn fawr i'r rheiny sydd wedi ein cefnogi ynghyd 'r gymuned leol, sydd hefyd wedi bod yn gefnogaeth aruthrol."

"Mae amryw o wneuthurwyr telynau ar raddfa fechan wedi bod ac yn dal i fod yng Nghymru ar hyd y blynyddoedd," meddai Howard Mitchell, un o gyfarwyddwyr y cwmni.

"Ond rydan ni yn bwriadu cynhyrchu telynau ar raddfa fawr."

Bwriad y cwmni yw canolbwyntio ar gynhyrchu offerynnau fforddiadwy o ansawdd uchel a fydd yn rhoi'r diwydiant gwneud telynau yng Nghymru ar y map.

Ymddiddori

Mae'r modelau cyntaf o delynau Celtaidd eisoes wedi eu harchebu gan delynorion sy'n awyddus i brynu cynnyrch o Gymru.

Gyda thros 1m o gefnogaeth oddi wrth y gymuned leol, Cronfa Adfywio Lleol Cynlluniad Cymru drwy Gyngor Sir Ceredigion ac arian Amcan 1 Ewrop drwy'r Bartneriaeth Amcan 1 Leol bydd y cwmni'n fenter gymunedol.

Er mwyn nodi'r agoriad fe wnaeth Telynau Teifi gynnal cyngerdd gyda pherfformiad gan Catrin Finch sy'n wreiddiol o Geredigion.

Dechreuodd ganu'r delyn pan oedd yn chwe mlwydd oed a dywedodd: "Rwy bob amser yn awyddus i annog pobl ifanc i ymddiddori yng ngherddoriaeth telyn, felly rwyf yn edrych ymlaen yn arbennig at gwrdd 'r telynorion ifanc yn y dosbarth meistr yng ngweithdy Telynau Teifi."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^