BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 3 Hydref 2005, 06:25 GMT 07:25 UK
Pryder awdur am ddyfodol darllen
T.Llew Jones
T.Llew Jones: 'Am weld awduron yn codi o ddaear Cymru'

Ar drothwy ei ben-blwydd yn 90 oed mae un o brif awduron llyfrau plant yng Nghymru wedi dweud ei fod yn poeni'n fawr am ddyfodol darllen Cymraeg.

Ar hyd y blynyddoedd mae cyfrolau T. Llew Jones, sy'n byw ym Mhontcarreg ger Llangrannog, wedi swyno cannoedd o filoedd o blant Cymru.

Ond mae'r awdur yn pryderu fod plant yn colli'r awydd i ddarllen.

Dywedodd hefyd fod gormod o lyfrau plant heddiw yn rhai sydd wedi eu cyfieithu i'r Gymraeg.

"Mae sawl plentyn yn dweud wrtha i 'Mae Miss wedi darllen eich llyfr chi i ni yn y dosbarth'," meddai T.Llew Jones.

"Mae hwnna'n ddatblygiad sydd wedi dod yn weddol ddiweddar. 'Slawer dydd roedd y plant i gyd wedi darllen y llyfr eu hunain ar wahn."

'Beirniadol'

Dywedodd fod rhai pobl yn credu fod ysgrifennu llyfrau i blant yn hawdd.

"Dyw e ddim yn hawdd. Mae plant yn eithaf beirniadol yn y pendraw ac mae'n rhaid i chi fod yn ddidwyll iawn wrth ysgrifennu i blant neu maen nhw'n gweld trwyddoch chi," meddai.

"Yr hyn dwi'n annifyr yn ei gylch ar hyn o bryd yw cymaint o gyfieithiadau sy'n cael eu derbyn gan y gweisg. Liciwn i pe byddai'r awduron hynny'n codi o ddaear Cymru."

Cafodd yr awdur a'r bardd ei eni a'i fagu ym mhentref bach Pentre-cwrt ger Llandysul.

Bu'n athro am 35 mlynedd mewn ysgolion cynradd yn sir Aberteifi sef Ysgol Gynradd Tregroes ac yna Ysgol Coedybryn lle daeth yn brifathro.

Wedi hynny aeth yn llenor llawn amser ac mae wedi ysgrifennu dros 50 o lyfrau, nifer ohonynt yn llyfrau i blant.

Ei nofel gyntaf i blant oedd Trysor Plas y Wernen ac fel nifer o'i lyfrau mae'r nofel wedi ei gosod yng Ngheredigion.

Mae rhai o'i nofelau yn adrodd hanes cymeriadau fel Sin Cwilt, Barti Ddu a Twm Sin Cati a rhai yn nofelau ditectif.

Gwobrau

Fel bardd ac awdur mae wedi ennill llu o wobrau anrhydeddus. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1958 a 1959.

Yn 1976 enillodd Wobr Tir na n-Og ym mlwyddyn gyntaf y gwobrau gyda'i nofel Tn ar y Comin.

Enillodd y wobr eto yn 1990 am y gyfrol Lleuad yn Olau ac mae wedi derbyn gradd MA Prifysgol Cymru am ei gyfraniad i lenyddiaeth plant.

Yn 1991, yn goron ar y cyfan, cyflwynwyd iddo Dlws Mary Vaughan Jones, yr anrhydedd uchaf y gellir ei chyflwyno ym maes llyfrau plant, am ei gyfraniad amhrisiadwy dros nifer o flynyddoedd.

Mae T.Llew Jones hefyd cael ei gydnabod yn feistr ar y canu caeth ac mae wedi bod yn Llywydd y Gymdeithas Gerdd Dafod o'i chychwyn yn 1976.

Yn ogystal mae'n fardd telynegol yn y mesur rhydd ac mae ei gerddi i blant wedi bod yn boblogaidd iawn.

Mae rhai o'i lyfrau wedi eu cyfieithu i'r Saesneg ac eraill, Tn ar y Comin a Dirgelwch yr Ogof, wedi eu haddasu ar gyfer y sgrn.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^