BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 30 Medi 2005, 17:16 GMT 18:16 UK
Ofnau am ffliw pandemig
ffliw adar
Ofnau: Y ffliw'n croesi ffiniau
Byddai'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd i ddelio ffliw adar pandemig, medd arbenigwr.

Er y gallai'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru addasu at sawl her, byddai pandemig yn achosi problemau mawr, meddai Roland Salmon o'r uned gwylio yng Nghaerdydd.

"Os y cwestiwn yw 'a ydym yn barod ar gyfer ffliw pandemig?,' byddai pob adran y llywodraeth yn dweud 'Na'.

"A byddai'r adrannau'n dweud 'ond rydym wrthi'n paratoi'."

Bu'r achosion cynta o ffliw adar ymhlith pobl yn Hong Kong yn 1997.

Mae achosion ynysig o'r ffliw'n lledu o berson i berson wedi bod yn Hong Kong a Vietnam ond heb eu cadarnhau.

Ofnau arbenigwyr yw ffliw adar arwain at bandemig ffliw.

Chwarter poblogaeth

Mae Prydain wedi bod yn casglu cyffuriau gwrthfeirysol - digon i roi triniaeth i chwarter y boblogaeth.

Dywedodd Dr Salmon y byddai'n anodd iawn trefnu fod y cyffuriau'n cyrraedd y rhai fyddai eu hangen.

"Yr her fyddai sicrhau fod y cleifion yn cael triniaeth o fewn 48 awr. Bydd hwn yn golygu trefnu ar raddfa fawr.

Yn Chwefror rhybuddiodd swyddog Mudiad Iechyd y Byd fod y byd "o dan fygythiad" oherwydd pandemig ffliw'r adar.

Dywedodd Dr Shigeru Omi, pennaeth y mudiad yng ngorllewin y Mr Tawel, y dylai llywodraethau baratoi a darparu gwasanaethau cyhoeddus sylfaenol rhag ofn y byddai pandemig byd-eang.

Bydd mwy am y stori ar The Politics Show ar ddydd Sul am 1200Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^