BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Chwefror, 2005, 13:09 GMT
Protest o blaid addysg Gymraeg
Myfyrwyr yn protestio
Mae'r myfyrwyr wedi cynnal sawl protest dros addysg Gymraeg

Mae 100 o fyfyrwyr Aberystwyth wedi gorymdeithio wedi i brif lyfrgell coleg y brifysgol gael ei meddiannu nos Lun.

Roedd y protestiadau o blaid addysg Gymraeg.

Daeth y meddiannu i ben cyn hanner nos a bu'r myfyrwyr yn gorymdeithio fore Mawrth o Neuadd Pantycelyn i'r Hen Goleg.

Dywedodd y brifysgol ei bod hi a'r cynulliad yn buddsoddi'n helaeth mewn swyddi, cymrodoriaethau ac ysgoloriaethau "a fydd yn cryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg".

...dydyn nhw ddim yn fodlon dilyn unrhyw gamau sy'n dangos eu bod yn mynd i ddatblygu addysg Gymraeg
Osian Rhys, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth
Dechreuodd y meddiannu ychydig cyn 2100 nos Lun a chafodd baneri eu gosod ar ffenestri Llyfrgell Hugh Owen.

Dydd Mawrth bu Rhodri Davies o Undeb y Myfyrwyr, Huw Lewis o Gymdeithas yr Iaith ac Emyr Llywelyn yn annerch y protestwyr.

"Mae hon yn brotest sydd yn mynd gam yn uwch na'r hyn yr ydyn ni efallai wedi bod yn ei wneud eleni," meddai Osian Rhys, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA).

Arian

"Y rheswm am hynny yw am ein bod wedi trio drwy brotest a thrwy siarad 'r coleg.

"Maen nhw'n dweud eu bod yn barod i wrando arnon ni ond eto dydyn nhw ddim yn fodlon dilyn unrhyw gamau sy'n dangos eu bod yn mynd i ddatblygu addysg Gymraeg."

...mae Prifysgol Cymru, Aberystwyth yn ymwybodol o'i chyfrifoldebau o safbwynt cynnal ac ehangu yr ystod o gyrsiau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg
Datganiad y brifysgol

"Y broblem ydi dydyn nhw ddim yn fodlon rhoi unrhyw arian i mewn i fuddsoddi mewn darlithwyr i ddysgu trwy'r Gymraeg.

"Er cymaint yr ydyn ni'n croesawu'r ffaith fod cyfarwyddwr cyfrwng Cymraeg yn mynd i gael ei benodi dydi o ddim yn mynd i wneud gwahaniaeth heb arian hefyd i dalu am ddarlithwyr i ddysgu trwy'r Gymraeg."

Dywedodd y brifysgol mewn datganiad: "Yn unol 'i statws fel un o brif ddarparwyr addysg cyfrwng Cymraeg, mae Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn ymwybodol o'i chyfrifoldebau o safbwynt cynnal ac ehangu yr ystod o gyrsiau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Mae'r Brifysgol ar y cyd 'r Cynulliad Cenedlaethol yn buddsoddi'n helaeth mewn swyddi, cymrodoriaethau ac ysgoloriaethau a fydd yn datblygu a chryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac yn ennyn diddordeb mewn cyrsiau Cymraeg ymysg y myfyrwyr.

"Mae datblygiadau gyda sefydliadau eraill yn rhan bwysig o'r cynllunio yma."
HEFYD:
Protest arall dros addysg Gymraeg
03 Tach 04 |  Newyddion
Prifysgol Cymru'n croesawu arian
03 Tach 04 |  Newyddion
Coleg 'wedi bradychu'r iaith'
24 Hyd 04 |  Newyddion
250 o fyfyrwyr mewn protest
19 Hyd 04 |  Newyddion
Sefyllfa'r iaith 'yn drychinebus'
03 Awst 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^