BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 21 Chwefror, 2005, 12:55 GMT
Bandiau'n cipio prif wobrau
Alun Tan Lan (chwith) a Huw Chiswell
Mae Alun Tan Lan (chwith) newydd orffen teithio gyda'r Super Furry Animals

Bandiau'r gogledd oedd sr noson gwobrau Roc a Pop Radio Cymru yn y chweched seremoni.

Alun Tan Lan o Bandy Tudur ger Llanrwst enillodd wobrau'r cyfansoddwr a'r artist gwrywaidd gorau.

Hogiau Blaenau, Frizbee, gipiodd y 'dwbl', sef y grŵp pop gorau a'r grŵp a ddaeth i'r amlwg yn ystod 2004.

Elin Fflur o Sir Fn oedd yr artist benywaidd gorau am y flwyddyn.

Ond llwyddodd cerddorion o rannau eraill o Gymru i ddal eu tir gyda Texas Radio Band o Gaerfyrddin yn ennill gwobr yr albwm gorau am Baccta Crackin'.

Elin Flfur
Elin Fflur enillodd deitl artist benywaidd gorau 2004
Llwyddodd y grŵp hefyd i gipio gwobr band y flwyddyn gafodd ei ddewis gan wrandawyr Radio Cymru.

Sibrydion o Gaerdydd wnaeth y sesiwn gorau i C2.

Mae Alun Tan Lan newydd orffen teithio gyda Gruff Rhys, canwr y Super Furry Animals, ac wedi llwyddo i ddiddanu cynulleidfaoedd trwy Gymru gyda'i felodau cain a'i eiriau craff.

"Mae'n neis cael rhywbeth sy'n rhoi fywfaint o gydnabyddiaeth i fandiau," meddai ar l derbyn ei wobrau.

Enillodd Anweledig deitl EP gorau'r flwyddyn gyda Byw.

Roedd Porthmadog ar y blaen hefyd wrth i Pep Le Pew a Dyl Mei o'r dref ennill gwobrau'r band byw gorau a chynhyrchydd gorau.

Miri Madog oedd digwyddiad byw gorau gwrandawyr Radio Cymru yn 2004.

Anweledig
Anweledig enillodd wobr EP gorau 2004
Roedd rhai o enwau mwyaf disglair y sn yn bresennol yn y noson wobrwyo yn Neuadd Pritchard Jones, Bangor.

Perfformiodd Pep Le Pew, Frizbee, Ashokan, Alun Tan Lan a Gwyneth Glyn.

Un o'r uchafbwyntiau oedd gwobrwyo Toni Schiavone am ei gyfraniad arbennig i gerddoriaeth Gymraeg wedi iddo weitho'n frwd am dros 20 mlynedd i hybu a meithrin cerddorion.

Cyflwynwyr C2 Dafydd Du, Huw Stephens, Dylan Wyn a Lynsey Anne oedd yn arwain y noson.

Ym marn Elin Fflur mae'r ffaith fod modd cynnal noson o'r fath yn argoeli'n dda ar gyfer y sn roc Gymraeg.

"Rydyn ni'n lwcus iawn yng Nghymru fod ganddon ni ddiwylliant byw ac iach a bod cymaint o artisitiad yn canu yn Gymraeg ac mae'r ffaith ein bod yn gallu cynnal nosweithiau fel hyn yn rhywbeth arbennig iawn i'n diwylliant," meddai.

"Dim ots pwy sy'n ennill mae mor braf gallu cynnal pethau fel hyn a bod pobol yn cael eu hadnabod a'u gweld o fewn y sn."

Bydd Gwobrau RAP yn cael ei ddarlledu ar Radio Cymru nos Lun, Chwefror 21 am 2000 ac yn cael ei ailddarlledu ddydd Sadwrn, Chwefror 26 am 1100.


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^