BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 26 Medi 2005, 15:16 GMT 16:16 UK
Diwrnod i ddathlu ieithoedd Ewrop
Ceg
Mae'r defnydd o fwy nag un iaith yn gallu bod yn fanteisiol

Dathlu'r amrywiaeth o ieithoedd sy'n cael eu clywed ar hyd cyfandir Ewrop oedd bwriad nifer o ddigwyddiadau yng Nghymru ddydd Llun.

Mae Medi 26 wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Ieithoedd Ewrop ac roedd nifer o weithgareddau wedi eu trefnu.

Fel rhan o'r digwyddiadau roedd cyfle i arbenigwyr drafod pwysigrwydd dwyieithrwydd gyda phobl ifanc yn ogystal 'r cyfleon sydd ar gael o fedru ar fwy nag un iaith.

Ym Mhowys fe ymunodd cynrychiolwyr o rai o wledydd Ewrop chynhadledd arbennig er mwyn datblygu darpariaeth addysg ddwyieithog ac amlieithog.

Mae cynrychiolwyr o Norwy, Lithiwania, Gwlad y Basg, Iwerddon, Yr Alban a Chymru ym Mhowys ar gyfer y gynhadledd, a ddechreuodd ddydd Llun.

Maen nhw wedi bod yn defnyddio eu profiadau personol i gynnig syniadau yn y gynhadledd sy'n rhan o gynllun tair blynedd gan Gyngor Powys.

Defnydd i ddwyieithrwydd

Yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd ddydd Llun cafodd myfyrwyr 15 - 18 oed y cyfle i ddathlu ieithoedd Ewrop mewn cynhadledd arbennig, "Agor Drysau: Ieithoedd yng Nghymru a'r Byd".

Roedd y gynhadledd wedi ei threfnu gan CILT Cymru, Canolfan Cenedlaethol ar gyfer ieithoedd, ac roedd 'na gyfle i drafod a blasu mwy ar ieithoedd.

Cafodd y myfyrwyr yn y gynhadledd flas ar un o ieithoedd y Dwyrain Pell, Chineg, cyn cael trafodaethau am y defnydd o ieithoedd mewn busnesau a thrafod cyfleon i deithio tramor.

Yn ystod y gynhadledd fe gyhoeddodd Cilt Cymru adroddiad dros dro ar y cyd Cilt Yr Alban sy'n edrych ar y ddarpariaeth ar gyfer ieithoedd cymunedol drwy'r Deyrnas Unedig.

Gwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd
Mae gweithwyr y gwesty yn cael cyfle i ddysgu Cymraeg

Mae'r arolwg yn dangos bod disgyblion mewn 13 o awdurodau lleol yng Nghymru yn siarad o leiaf 98 o ieithoedd amrywiol o'r Afrikaans i'r Zulu.

Yng Nghaerdydd mae 1,152 o siaradwyr Bengali, 669 yn siarad Wrdw a 624 yn siarad Somali.

Mewn seremoni yn y brifddinas nos Lun fe fydd chwe aelod o staff un o westai'r ddinas yn derbyn cydnabyddiaeth am eu gwaith i ddysgu a chael eu hyfforddi yn y Gymraeg.

Mae Gwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd yn cyflogi staff sy'n gallu siarad 32 o ieithoedd ac maen nhw'n cynnig cyrsiau 20 wythnos i'w staff ddysgu Cymraeg.

Mae'r cyrsiau wedi cael eu cynnal gan Pontio Ewrop Cyf.

"Mae nifer sylweddol o'n staff yn gallu siarad nifer o ieithoedd rhyngwladol," meddai Jason Harding, rheolwr cyffredinol y gwesty.

"Rydym yn cydnabod bod y gweithwyr o dramor am wella eu Saesneg tra eu bod yma ond rydym yn falch iawn o weld diddordeb gan staff i ddysgu'r Gymraeg."
HEFYD:
Pecyn am Gymru i fewnfudwyr
12 Medi 05 |  Newyddion
Lansio polisi iaith Llydaw
03 Awst 05 |  Newyddion
Creu cyswllt gwledydd Ewrop
01 Awst 05 |  Newyddion
Microsoft: 'Hwb i'r iaith'
15 Gorff 05 |  Newyddion
80,000 i'r Gernyweg
15 Meh 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^