BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Chwefror, 2005, 11:39 GMT
Hela: Gwahardd yn dod i rym
Hela
Mae disgwyl i helfeydd Cymru ymgasglu dros y penwythnos

Mae hela ‚ chŵn yn anghyfreithlon yng Nghymru a Lloegr wedi i waharddiad ddod i rym dros nos.

Ond mae'r Cynghrair Cefn Gwlad wedi dweud y bydd sawl helfa dros y Sul.

Dywedodd llefarydd ar ran uwchswyddogion yr heddlu Nigel Yeo ei fod yn disgwyl y byddai'r mwyafrif yn dilyn y ddeddf, yn llusgo llwynogod neu eu dilyn.

A dywedodd y byddai'r heddlu'n herio "un neu ddwy helfa" oedd am dorri'r ddeddf.

Mae grwpiau atal hela wedi dweud y bydden nhw'n monitro helfeydd i sicrhau eu bod yn dilyn y ddeddf.

Bydd dim digon o blismyn i drafod pawb a bydd yr hela'n mynd ymlaen
Ronw James, cyn blismon o Gaerfyrddin

Yn ogystal ‚ hela am arogl artiffisial bydd hawl gan helwyr gael gwared o lwynogod cyn belled ‚'u bod yn eu saethu yn lle bod y cŵn yn eu lladd.

'Ofn'

Mae rhai'n poeni y bydd plismona'r gwaharddiad yn anodd.

"Mae gen i ofn eu bod nhw'n mynd i gael gwaith, gwaith na fyddan nhw'n gallu ei wneud," meddai'r cyn-blismon o Gaerfyrddin, Ronw James.

"Ac mae'r helwyr yn mynd i'w trechu. Does dim dwywaith am hynny.

"Lle mae'r holl blismyn y bydd eu hangen i drafod yr holl helwyr oherwydd gallai fod tair neu bedair helfa ar waith yr un pryd yn y sir yma ger Caerfyrddin.

"Bydd dim digon o blismyn i drafod pawb a bydd yr hela'n mynd ymlaen."

Mae disgwyl i helfeydd Cymru ymgasglu fel arfer dros y penwythnos.

'Cam ymlaen'

"Rydyn ni yn cyfarfod fory ond rydyn ni am gyfarfod yr ochr iawn i'r gyfraith a gobeithio mynd o hynny," meddai Wyn Morris o Helfa Sir Benfro.

"Ac rydyn ni'n disgwyl cannoedd. Mae lot o bobol yn dilyn yr helfa ar hyn o bryd.

"Rydyn ni'n mynd i drio popeth y maen nhw wedi ei ddweud wrthyn ni a thrio ein gorau i beidio ‚ lladd cadno. Ond mae'n mynd i fod yn galed i atal y cŵn rhag eu lladd. "

"Mae hwn yn gam at barch ac atal creulondeb...," meddai Morfudd Kene, Ysgrifennydd Cymdeithas Melangell sy'n ymgyrchu dros hawliau anifeiliaid.
HEFYD:
Hela: Gwrthod caniatŠu apÍl
16 Chwef 05 |  Newyddion
Hela: Colli her gyfreithiol
28 Ion 05 |  Newyddion
Galw am ddatganoli deddf hela
25 Ion 05 |  Newyddion
Cannoedd yn hela yng Nghymru
27 Rhag 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^