BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Chwefror, 2005, 09:09 GMT
Cynllun i ddatblygu harbwr
Harbwr Aberaeon
Mae lle i 90 o gychod yn harbwr Aberaeron ar hyn o bryd

Mae cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu harbwr ym Mae Ceredigion i gynnig lloches ddiogel i longau a chychod.

Y bwriad yw addasu'r harbwr mewn un o bedair ffordd all gostio rhwng 3m a 15m.

Ar hyn o bryd does dim harbwr sy'n cynnig lloches ddiogel ym Mae Ceredigion ac mae hynny'n golygu fod cychod sydd am angori yn yr ardal yn gwbwl ddibynnol ar y llanw.

Fe all cynlluniau newydd i adeiladu harbwr allanol ddatrys y broblem.

Mae pwyllgor lleol wedi ei sefydlu i drafod y cynigion a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi'n amlinellu'r cynlluniau.

Does yna ddim harbwr sy'n cynnig lloches ddiogel yn y bae rhwng Pwllheli ac Abergwaun,
Glyn Heulyn, aelod o bwyllgor harbwr Aberaeron
Mae Cyngor Sir Ceredigion a'r Bwrdd Croeso'n cefnogi'r cynllun.

Dywedodd Glyn Heulyn, aelod o'r pwyllgor a pherchennog Gwesty'r Harbwr, fod y Bwrdd Croeso wedi dweud wrthyn nhw sut y mae hwylio a chychod pleser wedi bod o fudd i Iwerddon a Llydaw.

"Does yna ddim harbwr sy'n cynnig lloches ddiogel yn y bae rhwng Pwllheli ac Abergwaun," meddai.

"Ar hyn o bryd mae pobol yn hwylio i Iwerddon ac yn mynd ar hyd yr arfordir yno ac yna'n hwylio draw i'r Alban a dydyn nhw ddim yn dod i Gymru.

"Bydd yr harbwr allanol mae'n debyg yn dyblu nifer cychod y gall Aberaeron ddelio nhw ar hyn o bryd - ar y funud mae'n 90."

'Peryglus'

Dywedodd Cyngor Sir Ceredigion fod y Bwrdd Croeso a'r cynulliad yn "archwilio'r potensial ar gyfer datblygu sawl marina a harbwr ar hyd a lled arfordir Cymru. "

Dywedodd llefarwraig: "Mae cyfleusterau hwylio wedi datblygu'n dda yng ngogledd a de Cymru yn arbennig ar arfordir Sir Benfro a Phwllheli, ond ym Mae Ceredigion does dim hafan ddiogel ar gyfer pob tywydd a llanw.

"Mae hyn yn gwneud y bae yn lle all fod yn beryglus i ymweld ag o neu i'w groesi."

Dywedodd y byddai'r cynlluniau yn helpu i gwbwlhau "cadwyn o farinas" o amgylch arfordir Cymru.

Dywedodd Brian Evans Jones, cadeirydd grŵp harbwr Aberaeron, fod y diwydiant ymwelwyr a'r diwydiant pysgota ar hyn o bryd yn colli cyfle.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^