BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 12 Chwefror, 2005, 10:43 GMT
£3m i adfer parc hanesyddol
Tŷ Newton ym Mharc Dinefwr
Bydd arddangosfa ac ystafell fwyta newydd yn Nhŷ Newton

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cadarnhau y bydd cynllun i adfer parc a safle hanesyddol yn y gorllewin yn mynd yn ei flaen.

Mae Parc a Chastell Dinefwr ger Llandeilo wedi derbyn £2.1m o gronfa Amcan Un a £1.2m o Gronfa Treftadaeth y Loteri sy'n hwb i fuddsoddiad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Y nod yw, yn Űl yr ymddiriedolaeth, y bydd y gwaith yn gwella mwynhad, dealltwriaeth a phrofiad y safle yn ogystal ‚ chyfrannu at y gwaith o adfer y tirlun a'r adeiladau.

Roedd Castell Dinefwr yn llys canoloesol brenhiniaeth Deheubarth De Cymru ac mae'n dyddio'n Űl i deyrnasiad Rhys ap Gruffudd, yr Arglwydd Rhys, yn niwedd y 12fed ganrif.

Adfer llwybrau

Dywedodd yr ymddiriedolaeth fod 20,000 o bobl yn ymweld ‚'r safle yn flynyddol.

Bydd y datblygiadau wedi eu cwblhau ym 2008 a'r gobaith yw y bydd y gwaith adfywio yn denu mwy o ymwelwyr i'r safle.

Castell Dinfewr
Roedd Castell Dinefwr yn llys canoloesol brenhiniaeth Deheubarth Cymru
A bydd arddangosfa ac ystafell fwyta yn Nhŷ Newton a gafodd ei adeiladu yn 1660.

Y nod yw adfer llwybrau a thraciau yn ogystal ‚ mur Parc y Ceirw.

Hefyd yn ddiweddar cafodd dwy gaer Rufeinig eu darganfod ar y safle a bydd peth o'r arian yn cael ei wario ar ymchwil.

"Rwy'n falch ein bod wedi medru helpu ariannu'r prosiect yma," meddai Jennifer Stewart, Rheolwraig Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru.

Cyfleusterau addysgol

"Yn ogystal ag adfer Dinefwr bydd y prosiect yn helpu i gynnal a hybu apÍl Tywi ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Parc Dinefwr
Mae 20,000 o bobol yn ymweld ‚'r safle yn flynyddol
Yn 2002 fe roddodd y gronfa grant o £1.5m i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnwys dau safle pwysig, Home Farm a Pen Parc, ym Mharc Dinefwr.

Yn y fferm bydd cyfleusterau addysgol ac ystafelloedd digwyddiadau ar gyfer anghenion y gymuned leol.

"Mae Dinefwr yn bwysig iawn o ran ei dirlun, ei le yn hanes Cymru a'i bensaernÔaeth," meddai Paul Faulkner, Rheolwr Eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Gaerfyrddin.

"Bydd arian Amcan Un a Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn golygu fod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn adfer a diogelu'r tirlun ar gyfer y genedl."

Mae'r prosiect yn bartneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru a Cadw.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^