BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 17 Medi 2005, 09:55 GMT 10:55 UK
Rali yn erbyn 'israddio' ysbyty
Nyrs (cyffredinol)
Mae nifer o'r trigolion yn canmol y gofal yn yr ysbyty

Mae tua 1,000 o bobl wedi protestio ym Mlaenau Ffestiniog ar ddydd Sadwrn i wrthwynebu cynllun y bwrdd iechyd lleol i israddio statws yr ysbyty cymuned yn y dref.

Mae Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd wedi cyhoeddi ei fod am newid statws Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog ac mae wedi cyhoeddi dogfen ymgynghorol yn amlinellu cynigion i foderneiddio.

Mae pedwar opsiwn yn y ddogfen a'r hoff opsiwn yw cael gwared ar yr 17 o welyau cleifion mewnol ond parhau i gynnig amrywiaeth o wasanaethau cleifion allanol.

Ond mae pobl Blaenau Ffestiniog yn gwrthwynebu'r newid yn chwyrn ac yn mynnu y dylid uwchraddio'r gwasanaeth yno yn hytrach na chwtogi.

Mi wnawn ni ymgyrchu i'r eithaf i sicrhau nad yw'r ysbyty yn cael ei israddio
Gwilym Euros Roberts, cadeirydd y pwyllgor cefnogi
Mae Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog wedi gwasanaethu'r ardal ers dros 80 mlynedd ac mae nifer o'r trigolion yn canmol y gofal yno.

Ers 15 mlynedd mae Olga Williams wedi bod yn derbyn gofal yno a dywed ei gŵr, Delwyn, fod y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu yn hanfodol.

"Mae'n bwysig iawn i Olga gael bod yn y gymuned mae wedi bod ynddi ar hyd ei hoes," meddai.

'Dibynnu ar y gwasanaeth'

"Mae'r ymwelwyr sy'n dod yma bob dydd yn ei hadnabod ac yn mynd draw i'w gweld a hyd yn oed y cleifion yn codi o'u gwelyau a mynd ati i sgwrsio.

"I'w symud o ysbyty Blaenau i rywle chyfleusterau nyrsio mae gofyn mynd i lawr cyn belled Phorthmadog neu hyd yn oed Llanrwst, Llandudno neu Fae Colwyn," meddai.

Dwi'n siwr y bydd llawer o bethau'n dod o'r rali ddydd Sadwrn ac fe fyddwn ni'n gwrando ar y sylwadau hynny
Dylan Williams, Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Bwrdd Iechyd
Dywed Ifan Williams, is-gadeirydd y pwyllgor sydd wedi ei sefydlu i warchod yr ysbyty, fod pobl yn dibynnu ar y gwasanaeth.

"Dydyn nhw ddim yn hapus o golli rhywbeth sy'n hollol angenrheidiol i fywyd a chael dim yn ei le," meddai.

"Mae'r gwasanaeth iechyd yn dirywio tra mae i fod i wella a dyna ein pryder."

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor cefnogi, Gwilym Euros Roberts, y byddan nhw'n "ymgyrchu i'r eithaf i sicrhau nad yw'r ysbyty yn cael ei israddio.

'Dal i wrando'

"Mae Blaenau Ffestiniog yn haeddu gwell na'r hyn y mae'r bwrdd iechyd lleol yma'n ei gynnig," meddai.

Mae'r Bwrdd Iechyd lleol yn pwysleisio nad oes penderfyniad terfynol wedi ei wneud ar ddyfodol yr ysbyty a bod y ddogfen y maen nhw wedi ei chyhoeddi yn amlinellu nifer o wahanol ddewisiadau.

"Rydan ni'n deall yn iawn fod pryder yn y gymuned a phobl yn poeni am newidiadau sydd wedi eu nodi yn y ddogfen ymgynghorol, ond ymgynghoriad ydi o ac rydyn ni'n dal i wrando ar bobl," meddai Dylan Williams, Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Bwrdd Iechyd.

"Dwi'n siwr y bydd llawer o bethau'n dod o'r rali ddydd Sadwrn ac fe fyddwn ni'n gwrando ar y sylwadau hynny."
HEFYD:
'Israddio' ysbyty: Ymgyrch
05 Medi 05 |  Newyddion
Poeni am gynlluniau iechyd
27 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^