BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Chwefror, 2005, 06:57 GMT
Ysbyty'n arwain profion cansyr
Meicrosgop (cyffredinol)
Bydd canlyniadau'r profion yn darparu gwybodaeth bwysig

Mae cyffur newydd i helpu i roi gwell ansawdd bywyd i bobol gyda chansyr y coluddyn yn cael ei brofi mewn yn ysbytai Cymru.

Mae dros 16,000 o bobol ym Mhrydain yn marw o'r clefyd bob blwyddyn.

Nawr mae'r broses wedi dechrau o chwilio am 2,500 o wirfoddolwyr i brofi'r cyffur Cetuximab, er mwyn ei ddefnyddio gyda thriniaeth cemotherapi.

Bydd yr ymchwil, sy'n cael ei arwain gan athro yn Ysbyty Felindre Caerdydd, yn rhoi gwybodaeth bwysig i feddygon ar sut i drin pobol sy'n datblygu cansyr y coluddyn yn y dyfodol.

Yr Athro Tim Maughan, cyfarwyddwr Profion Cansyr Cymru, sy'n arwain y profion gydag ysbytai Felindre, Singleton, Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd yn cymryd rhan,

Mae'r ymchwil wedi ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Meddygol ac Ymchwil Cansyr Prydain gyda grant addysgol gan y cwmni fferyllol Merck.

Rydyn ni'n gobeithio cael gwybodaeth am ba un o'r triniaethau sy'n mynd i alluogi pobol i fyw'n hirach
Claire Duggan sy'n gweithio ar brofion yn Ysbyty Felindre
Mae angen 2,500 o bobol o bob cwr o Brydain sy'n dioddef o gansyr y coluddyn wedi i wirfoddoli i gymryd rhan.

Bydd yr ymchwil yn edrych ar y driniaeth newydd Cetuximab ac yn ceisio darganfod a all wella manteision cemotherapi.

Hefyd bydd yn ceisio darganfod a yw cwrs 12 wythnos, gyda chyfnod heb driniaeth tra bod y cansyr yn parhau dan reolaeth, yn gallu lleihau sgil-effeithiau cemotherapi.

Tri chynllun

Mae Cetuximab yn driniaeth newydd sydd wedi profi'n effeithiol mewn cleifion gyda chansyr y coluddyn wedi i gemotherapi brofi'n aneffeithiol.

Mae'r profion wedi eu cynllunio ar gyfer pobol lle mae cansyr y coluddyn wedi ymledu i ran arall o'r corff.

Os bydd y profion yn dangos fod y trawma o gael chemotherapi yn llai yna dwi'n ei groesawu
Glyn Davies, AC
Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn y profion yn cael eu rhannu i dri chynllun gwahanol.

Y cynllun cyntaf yw'r driniaeth bresennol. Mae hwn yn ymwneud rhoi cemotherapi yn rheolaidd am o leiaf chwe mis os yw'r cansyr wedi sefydlogi neu'n lleihau.

Yr ail gynllun yw triniaeth cemotherapi a Cetuximab. Bydd cemotherapi'n cael ei roi fel yn y cynllun cyntaf ond hefyd fe fyddan nhw'n derbyn Cetuximab bob wythnos. Bydd y driniaeth yn parhau os yw'r cansyr wedi ei sefydlogi neu'n lleihau.

Mae'r cynllun olaf yn ymwneud cemotherapi am gyfnod. Bydd y driniaeth yn cael ei rhoi am 12 wythnos ac yna'n cael ei atal. Bydd cleifion yn y grŵp hwn yn parhau i gael eu monitro'n ofalus. Os oes arwyddion fod y cansyr yn ailddechrau yna bydd y driniaeth yn ailddechrau.

Bydd y cleifion sy'n rhan o'r profion yn cael eu monitro'n fanwl. Fe fyddan nhw'n cael profion gwaed a bydd meddyg yn eu gweld bob chwe wythnos ac fe fyddan nhw'n cael sgan bob 12 wythnos.

Croesawu

"Rydyn ni'n gobeithio cael gwybodaeth am ba un o'r triniaethau sy'n mynd i alluogi pobol i fyw'n hirach," meddai Claire Duggan sy'n gweithio ar brofion yn Ysbyty Felindre.

"Ond mae'n bwysig hefyd ein bod yn edrych ar ansawdd bywyd y bobol sy'n cymryd rhan."

Mae'r AC Ceidwadol dros y canolbarth a'r gorllewin, Glyn Davies, a gafodd driniaeth am gansyr y coluddyn ychydig dros flwyddyn yn l, yn croesawu'r profion.

"Dwi'n croesawu'r ffaith fod y profion hyn yn cael eu cynnal," meddai.

"Un peth sy'n pryderu pobol am gansyr, a chanser y coluddyn, yw wynebu cemotherapi.

"Os bydd y profion yn dangos fod y trawma o gael chemotherapi yn llai yna dwi'n ei groesawu."
HEFYD:
Llysiau yn atal cansyr?
25 Ion 05 |  Newyddion
Cleifion cansyr yn colli 4m
23 Meh 04 |  Newyddion
Banc cansyr 'cyntaf Prydain'
09 Meh 04 |  Newyddion
'Cynnydd' mewn achosion cansyr
17 Meh 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^