BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 17 Medi 2005, 11:49 GMT 12:49 UK
Sefydliad: Dathlu 90 mlynedd
Ynys Mn
Sefydlwyd y mudiad ar Ynys Mn yn 1915

Mae rl allweddol Ynys Mn yn hanes Sefydliad y Merched ym Mhrydain yn cael ei dathlu dros y penwythnos.

Mae disgwyl i gannoedd o aelodau deithio i Lanfairpwllgwyngyll i ddathlu 90 mlynedd ers sefydlu'r mudiad.

Bydd cyfle i'r aelodau gael golwg ar eitemau o'r cyfnod a bydd coeden yn cael ei phlannu i nodi'r garreg filltir.

Cafodd y tair cangen cyntaf o'r sefydliad eu ffurfio yn 1915 yng ngogledd Cymru.

Dywedodd Sally Mabey, swyddog y wasg ar gyfer Ffederasiwn Morgannwg, y bydd 46 o aelodau o'r de yn teithio i Ynys Mn ar gyfer y dathliadau.

"Dydi cangen Llanfairpwll ddim yn cyfarfod yn yr adeilad gwreiddiol, yr hen Doll-dy, ond mae yno arddangosfa ac rydym yn cael mynd yno i'w weld," meddai.

"Fe fyddwn hefyd yn cael bod yn dyst i blanu'r goeden a chael taith gerdded."

Aelodau

Dros Gymru a Lloegr mae 'na 800 o ganghenau o'r Sefydliad ac mae Mrs Mabey yn awyddus i nodi ei fod yn llawer mwy na "gwneud jam a chanu Jerwsalem".

Er nad ydi'r mudiad yn fudiad gwleidyddol na chrefyddol mae'n lobio'r senedd ar faterion y mae'r aelodau yn teimlo'n gryf amdanyn nhw.

Eleni yng nghynhadledd flynyddol y mudiad yn Llundain fe drafodwyd problemau amgylcheddol.

Bydd cynhadledd flynyddol y Sefydliad yn 2006 yn cael ei chynnal yn Arena Rhyngwladol Caerdydd.

Mae gan y mudiad dros 215,000 o aelodau ac fe gychwynnodd 90 mlynedd yn l ar l i ddau berson, John Nugent Harries a Madge Watt, gyfarfod.

Roedd y ddau yn credu mai'r mudiad yma oedd ei angen ar gyfer adfywio cymunedau cefn gwlad er mwyn cynhyrchu mwy o fwyd ar gyfer Prydain oedd yng nghanol y rhyfel.

Cafodd Ms Watt ei gwneud yn drefnydd gan y Gymdeithas Amgylcheddol ac yn dilyn cynhadledd ym Mangor cafodd wahoddiad i gyfarfod gwragedd Llanfairpwll.

Mae'r Sefydliad yn falch o'i hanes a'i hanes o ymgyrchu, un o'i brif amcanion.

Er bod yr aelodau wedi newid nid felly strategaeth a bwriad y Sefydliad.

Yn ddiweddar cafodd grwpiau newydd eu sefydlu ym Mhontypridd a'r Eglwys Newydd ac ar Fedi 21 bydd y cyfarfod cyntaf o gangen Rhiwbeina.
HEFYD:
Pen-blwydd 90 Sefydliad y Merched
08 Meh 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^