BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Chwefror 2005, 13:08 GMT
Cerdd Chei di ddim odli
Dyma gerdd Myrddin ap Dafydd, Chei di ddim odli, yn llawn. Ymddangosodd yn y gyfrol Syched am Sycharth gyda chyflwyniad i gefndir y gerdd a'r hanes yng nghyfnod Owain Glyndŵr.

Chei di ddim byw mewn tre;
Chei di ddim agor siop;
Chei di ddim prynu tir
Na mynd yn gop;
Dwyt ti ddim yn bodoli;
Sgen ti'm llais i'w godi,
Ond gwaeth na hyn, fy mhlentyn gwyn:
Chei di ddim odli.

Chei di ddim deud y dylid dal brenin
Y Saeson a'i roi mewn cawl cennin
A'i ferwi, a'i ferwi
Nes fod o'n drewi:
Achos chei di ddim odli.

Chei di ddim deud fod Dafydd Gam
Yn llinyn trns ac yn fabi mam,
Na llenwi'i goleri
Efo cacamwnci:
Achos chei di ddim odli.

Chei di ddim deud y rhown Gymru ar dn,
Y bydd creigiau'n atseinio ein cn
Cyn y talwn drethi
I gastellwyr Cydweli:
Achos mae hynny'n odli.

Chei di ddim deud fod yr Arglwydd Grey
Yn fochyn barus a'i bod hi'n O C
Llenwi'i dn efo paraffn
A'i losgi:
Achos chei di ddim odli.

Chei di ddim canu'n gaeth am ddod yn rhydd
Na darogan y daw'n ei l rhyw ddydd
Na cheisio llonni'r
Rhai sy'n digalonni:
Achos chei di ddim odli.

Ond cei sibrwd, dan dy wynt, wysg cefn dy law:
Owain, cannwyll brwydr; cist breuddwydion ddoe;
Fflach yn y drych ar wlad yfory,
Achos does 'na ddim odl yn hynny.

Dim ond barddoniaeth.

Myrddin ap Dafydd
Hawlfraint: Gwasg Carreg Gwalch.
HEFYD
Cerdd yn 'anaddas' i blant
09 Chwef 05 |  Newyddion
Cerdd Bwyd Od
10 Chwef 05 |  Newyddion
Ymateb i gerddi'r Urdd
10 Chwef 05 |  Newyddion
Urdd: Ffrae y cerddi'n corddi
10 Chwef 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^