BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 17 Medi 2005, 10:46 GMT 11:46 UK
Dawnswraig: Ysgoloriaeth Terfel
Lowri Walton
Mae Lowri Walton wedi perfformio gyda Dawnswyr Nantgarw

Mae enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2005 wedi cael ei gyhoeddi.

Enillodd Lowri Walton o Gaerdydd wobr o 4,000 yn y gystadleuaeth nos Wener yn Galeri Caernarfon.

Yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd mae Lowri'n astudio Lefel A yn Sbaeneg, Saesneg a Drama, gan obeithio mynd ymlaen i'r brifysgol i wneud cwrs dawns a drama.

Mae wedi perfformio mewn nifer o sioeau dawns yn Llundain a Chaerdydd, ac wedi cystadlu mewn Gŵyl Ddawns Werin Rhyngwladol yn Palma, Majorca ddwywaith gyda Dawnswyr Nantgarw.

Roedd wyth yn cystadlu am yr ysgoloriaeth ar l iddynt ddod i'r brig mewn cystadlaethau adeg wythnos Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd.

Cafodd yr wyth gyngor mewn dosbarthiadau meistr yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Eryri eleni.

CYSTADLEUWYR YR YSGOLORIAETH
Nerys Alwena Brown, Caersws - Enillydd Unawd 19-25 oed
Catrin Evans, Llanfair Caereinion - Enillydd Llefaru 19-25 oed
Glesni Fflur Evans, Bala - Enillydd Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Llio Evans, Ynys Mn - Enillydd Unawd o Sioe Gerdd 14-25 oed
Glian Llwyd, Bala - Enillydd Unawd Offerynnol 19-25 oed
Gregory Veary-Roberts, Aberystwyth - Enillydd Unawd Alaw Werin 19-25 oed
Lowri Walton, Caerdydd - Enillydd Dawns Werin i Ferched 19-25 oed
Carwyn James, Caerfyrddin - Enillydd Cyflwyno Drama 14-25 oed

Ymhlith y rhai fu'n gyfrifol am y dosbarthiadau oedd y soprano Miriam Bowen, y coreograffydd Sioned Huws, y gantores Nia Clwyd, y cerddor Terence Lloyd, yr actor Daniel Evans a'r arweinydd Tim Rhys-Evans.

"Cafwyd gwledd arbennig heno yn Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru ac mewn cystadleuaeth aruchel daeth Lowri i'r brig gyda chanmoliaeth gynnes y panel beirniaid," meddai Sin Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod a'r Celfyddydau, Urdd Gobaith Cymru.

"Mae heno (cyhoeddiad nos Wener) eto yn profi bod Urdd Gobaith Cymru yn llwyr ymroi i ddatblygu talentau pobl ifanc Cymru."

Ymhlith enillwyr y gorffennol mae Mirain Haf, Fflur Wyn, Rhian Mair Lewis, Aled Pedrick a Rakhi Singh.

Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn Galeri Caernarfon nos Wener, ar S4C nos Sul Medi 18 am 2030.




HEFYD:
Ysgoloriaeth Terfel i Rakhi
27 Meh 04 |  Newyddion
Aled yn cipio gwobr Bryn Terfel
29 Meh 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^