BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 6 Chwefror, 2005, 11:23 GMT
Rygbi: Cymru'n trechu Lloegr
Gavin Henson

Am y tro cyntaf ers chwe blynedd mae Cymru wedi curo Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Mewn gm agos llawn tensiwn yn Stadiwm y Mileniwm fe enillodd Cymru o 11 i 9 brynhawn Sadwrn.

Dyma'r tro cyntaf mewn 12 mlynedd i Gymru guro Lloegr yng Nghaerdydd a'r tro cyntaf erioed yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae hyfforddwr y tm, Mike Ruddock, yn awr yn edrych ymlaen at y gm nesaf a fydd yn cael ei chynnal yn yr Eidal ddydd Sadwrn nesaf.

Fe heidiodd degau o filoedd o gefnogwyr rygbi i Gaerdydd ar gyfer y gm ar ddechrau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Dwi'n credu fod cic gosb Henson yn un o'r rhai gorau erioed i Gymru.
Rhodri Morgan, Prif Weinidog y Cynulliad
Wedi 11 munud fe agorodd amddiffyn yr ymwelwyr ac fe sgoriodd Shane Williams gais i Gymru, ei 22ain cais ar brynhawn ei 25ed cap.

Fe lwyddodd Stephen Jones (Cymru) a Charlie Hodgson (Lloegr) gyda chic gosb yr un cyn yr egwyl. Ond roedd rhwystredigaeth y Saeson yn amlwg.

Yn yr ail hanner roedd Lloegr yn fwy cystadleuol. Llwyddodd Hodgson gyda dwy gic gosb arall i roi Lloegr ar y blaen am y tro cyntaf a pharodd y fantais tan bedwar munud cyn y diwedd.

Cafodd buddugoliaeth Cymru ei sicrhau gan gic hir Gavin Henson.

Wrth ymateb dywedodd Prif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan ddydd Sul: "Dwi'n gwybod mod i'n wynebu cystadleuaeth gan filiynau o bobol ond fi yw'r dyn hapusaf yng Nghymru fore heddiw.

"Gan ein bod wedi torri trwodd drwy ennill gm yn erbyn tm da o bwynt neu ddau yn hytrach na cholli o bwynt neu ddau dwi'n credu y gallwn barhau a dod yn un o'r chwe tm gorau ein hunain.

"I wneud hynny fe ddylen ni nawr geisio sicrhau'r Goron Driphlyg, y Bencampwriaeth a'r Grand Slam eleni.

"Dwi'n credu fod cic gosb Henson yn un o'r rhai gorau erioed i Gymru."

'Awyrgylch arbennig'

Wrth i'r cefnogwyr ddathlu nos Sadwrn dywed perchennog tafarn y City Arms eu bod wedi rhedeg allan o gwrw.

"Roedd yn wych. Fe fyddwn i'n dweud mai dyma'r diwrnod gorau yr ydyn ni wedi ei gael ers gm derfynol Cwpan y Byd yn 1999," meddai Martyn Mears.

"Roedd yr awyrgylch yn arbennig. Roedd y cefnogwyr yn wych a doedd dim trwbwl."

Wrth i'r ddinas baratoi ar gyfer y gm ddydd Sadwrn roedd 'na un fuddugoliaeth eisoes wedi ei hennill gan Gymru, sef yr un gerddorol.

Roedd disgwyl i'r canwr opera Russell Watson ganu anthem Lloegr, 'God Save the Queen', ond gan ei fod yn dioddef o'r ffliw fe safodd Band y Gwarchodlu Brenhinol Cymreig yn y bwlch.

Roedd tipyn o sŵn yn Stadiwm y Mileniwm wrth i Bryn Terfel, Aled Jones a Katherine Jenkins arwain y tm cartref a'u cefnogwyr i ganu 'Hen Wlad Fy Nhadau'.

Dywedodd rheolwr cyffredinol y Stadiwm, Paul Sergeant, bod y frwydr am yr anthemau wedi ei hennill.

"Mae'n debyg mai Cymru fydd yn ennill y frwydr gyntaf," meddai cyn y gm.

"Mae'n anffodus bod Russell wedi tynnu allan.

"Ond fe fydd y band yn gwneud eu gorau ac rydym yn gobeithio y bydd y cefnogwyr yn ymuno i ganu.

"Yn naturiol fe fydd anthem genedlaethol Cymru yn arbennig gyda'r talent fydd ganddon ni yn y stadiwm ac fe fydd yr adloniant o flaen y gm yn arbennig."

Tocyn lwcus

Cafodd baner y Gemau Olympaidd ei dangos ar y cae yn ystod y dydd er mwyn i chwaraewyr a sr ei harwyddo i ddangos eu cefnogaeth i gais Llundain i gynnal y gemau yn 2012.

Roedd 'na un cefnogwr arbennig yn y dorf nad oedd yn disgwyl cael tocyn.

Ar l i Craig Pope ennill 5m ar y Lotto ar noswyl Nadolig fe addawodd y byddai'n prynu bocs ar gyfer ei deulu i wylio'r gemau cartref.

Roedd 14 o ffrindiau a theulu yn rhannu'r diwrnod gyda Mr Pope yn y stadiwm.

Yn ystod y dydd cafodd uned symudol wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd i drin mn anafiadau cefnogwyr.

Bu'r cynllun peilot yma yn llwyddiannus dros gyfnod y Nadolig.
HEFYD:
Uned i drin anafiadau cefnogwyr rygbi
04 Chwef 05 |  Newyddion
Cyngerdd yn codi 1.25m
23 Ion 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^