BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 5 Chwefror, 2005, 12:14 GMT
1,000 yn aros yng ngwersyll Caerdydd
Lolfa Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd
Lolfa Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd

Erbyn diwedd wythnos nesaf fe fydd dros 1,000 o blant wedi bod yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd.

Cafodd y gwersyll ei agor ym mis Tachwedd fel rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Ers hynny mae disgyblion o bob cwr o Gymru wedi manteisio ar adnoddau newydd y gwersyll.

Dyma drydydd gwersyll yr Urdd gyda'r ddau arall, yn Llangrannog ac yn Llanuwchllyn ger Y Bala, mewn ardaloedd gwledig.

Plant o Ysgol Penisarwaun ger Caernarfon fydd y rhai i gyrraedd y ffigwr o dros 1,000 o blant.

Bydd y criw o dros 30 o blant yn aros yn y gwersyll rhwng 8-10 o Chwefror.

Cyfleusterau modern

Yn y gwersyll, sy'n rhan o'r Ganolfan, mae lle i 153 o bobl aros dros nos mewn ystafelloedd en-suite.

Mae yna hefyd neuadd a theatr yn y gwersyll, lolfeydd, ffreutur ac ystafelloedd dosbarth.

"Ers agor rydan ni wedi cael ymateb arbennig o dda gan nifer o grwpiau sydd wedi aros yn y gwersyll," meddai Alun Owens, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd.

"Y gobaith yw ein bod yn parhau i ddenu mwy o blant a phobl ifanc i gael profi cyfleusterau modern y gwersyll a chael aros yn un o adeiladau mwyaf cyffrous y byd."

Mae'r gwersyll yn cynnig cyfle "i flasu danteithion" Caerdydd wrth i'r disgyblion a phobl ifanc aros yno.

Ac mae modd i'r ymwelwyr fanteisio ar ymweld ag atyniadau Caerdydd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^