BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 10 Medi 2005, 14:55 GMT 15:55 UK
Lladd tri llanc mewn damwain
Paul Kennedy, Lee Challoner, a Daniel Lister
Cafodd Paul Kennedy, Lee Challoner, a Daniel Lister eu lladd yn y ddamwain

Mae tri llanc ifanc a laddwyd mewn damwain car ym Mhowys yn gynnar ddydd Sadwrn wedi eu henwi.

Roedd Paul Kennedy a Lee Challoner, y ddau yn 17 oed, a Daniel Lister, 16, i gyd o'r Drenewydd, yn teithio mewn car Ford Fiesta gwyrdd.

Gadawodd y car ffordd yr A489 ger Y Drenewydd tua 0100BST a phlymio i bant gerllaw.

Roedd y ddamwain rhwng Penystrywaid a Glanhafren ac mae ymchwiliad ar y gweill i achos y ddamwain.

Dywedodd tad un o'r bechgyn, David Challoner, fod y rhan o'r ffordd lle digwyddodd y ddamwain yn cael ei adnabod fel lle peryglus.

"Mae hyn i gyd wedi digwydd mor sydyn ac mae'r teulu cyfan wedi ei ysgwyd," meddai.

"Lee oedd fy mab ieuengaf. Mae ganddo bedwar brawd a chwaer. Rydyn ni i gyd mewn sioc.

"Mae'r ffordd yn cael ei adnabod fel lle peryglus. Os ydych yn mynd yn rhy gyflym gall fod yn beryglus. Ond dydyn ni ddim yn gwybod eto beth ddigwyddodd."

Mae'r heddlu yn galw ar unrhyw dystion i'r ddamwain i gysylltu gorsaf heddlu'r Drenewydd ar 0845 3302000.

Digwyddodd y ddamwain dri diwrnod wedi i bedwar o bobl ifanc - brawd a chwaer a dau frawd - gael eu lladd wedi i'w car daro wal gardd ger Rhydaman.

Lladdwyd Natalie Malpas, 20, ei brawd Mark, 16, a Gavin ac Aaron Matthews, dau frawd 19 ac 16.

Mae'n ymddangos fod y car Renault Megane yr oedden nhw'n teithio ynddo wedi gwyro oddi ar yr A474 a tharo wal gardd ar gyflymder.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^