BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 2 Chwefror, 2005, 19:17 GMT
Gohirio penderfyniad ar stadiwm
Ffordd Farrar
Mae'r clwb eisiau cae newydd yn lle Ffordd Farrar

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi gohirio penderfyniad ar gais Clwb PÍl-Droed Dinas Bangor i godi stadiwm ar lannau'r Fenai.

Mae'r clwb eisoes wedi cael caniat‚d i godi stadiwm ‚ 600 o seddi ond wedi dweud fod angen 3,000.

Ond mae rhai'n poeni y bydd stadiwm mwy'n amharu ar harddwch yr ardal.

Nod y clwb, sy'n chwarae ar gae Ffordd Farrar yng nghanol Bangor, yw codi stadiwm allai ddenu gemau rhyngwladol.

Cytunodd Cyngor Gwynedd y gallai'r clwb ddatblygu stadiwm ar hen safle'r Coleg Normal ar Ffordd Caergybi ar gyrion y ddinas yng Ngorffennaf 2003.

Dwi'n meddwl eu bod nhw'n rhoi'r cynllun yma yn un o'r llefydd harddaf yng ngogledd Cymru
Beryl Cairns, Cymdeithas Ddinesig Porthaethwy

Wrth drafod y cais diweddaraf nos Fercher penderfynodd cynghorwyr eu bod am ymweld ‚'r safle a'u bod hefyd eisiau mwy o wybodaeth am lythyrau a dderbyniwyd o blaid ac yn erbyn y cais.

Mae 257 o lythyrau ac un ddeiseb yn gwrthwynebu'r cynllun ac wyth o lythyrau a dwy ddeiseb o blaid.

'Potensial'

"Be' 'dan ni'n ei weld ydy bod 'na botensial mawr i'r cynllun i greu adnodd fydd o ddefnydd dim jyst i'r clwb pÍl-droed na hyd yn oed i ddinas Bangor ond i'r holl ranbarth," meddai Huw Pritchard, aelod o bwyllgor gwaith y clwb.

"Dydan ni ddim yn sŰn am adnodd chwaraeon yn unig ond lle ar gyfer unrhyw weithgareddau awyr agored o fudd i gymunedau a chyrff a mudiadau i'r rhanbarth gyfan."

"Mae'n wynebu ardal o brydferthwch naturiol," meddai Gwyn Owen o Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig.

Y Fenai gyda'r bont yn y cefndir
Mae nifer yn gwrthwynebu'r safle ar lan y Fenai

"Bydd hon yn hoelen ychwanegol i'r Fenai...

"Pam gebyst nad ydy'r cynulliad yn galw'r cais i mewn, 'dwn i ddim."

Dywedodd Beryl Cairns o Gymdeithas Ddinesig Porthaethwy fod y cynllun yn annerbyniol.

"Dwi'n meddwl eu bod nhw'n rhoi'r cynllun yma yn un o'r llefydd harddaf yng ngogledd Cymru. Mae glannau'r Fenai yn lle arbennig.

"Unwaith y mae pethau'n dechrau, aiff pethau ar chw‚l. Bydd cymeriad yr ardal wedi mynd."

'Rhyngwladol'

Dywedodd Brian O'Shaughnessy, un o gyfarwyddwyr y clwb, fod y cynllun newydd yn fanteisiol.

"Mae'n bwysig ar gyfer dyfodol y plant bach. Mae 'na lot o blant yn dod i Ffordd Farrar bob wythnos ac mae'n beth da.

"Fe fyddai'n neis iddyn nhw weld gemau mawr rhyngwladol o dan 16, 18 a 21 yma."

Dywedodd fod UEFA yn mynnu fod angen stadiwm mwy ar gyfer gemau Ewropeaidd a rhyngwladol.

Bu Bangor yn llwyddiannus yng Nghynghrair Cymru dros y blynyddoedd ac mae rhai o dimau mawr Ewrop, Napoli ac Atletico Madrid, wedi chwarae yn Ffordd Farrar.

Mae Bangor wedi chwarae ar gae Ffordd Farrar ers 1920au.
HEFYD:
Cae newydd i bÍl-droed Bangor
30 Gorff 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^