BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 31 Ionawr, 2005, 08:40 GMT
Galw am 'adfer' craig Elvis
Craig enwog Elvis yn y Pumlumon cyn y dadfeilio
Cafodd Elis ei newid yn Elvis ar y graig
Mae 'na alw am adfer craig hanesyddol 'Elvis' ar graig ar gyrion Aberystwyth wedi iddi ddechrau dadfeilio.

Ar ochor y ffordd wrth yrru tua'r dref mae Craig Elvis, ac mae rhai wedi cysylltu 'r BBC gan alw am ei hadfer.

Ac mae un o'r dynion oedd yn gyfrifol am y slogan hefyd am weld y graig yn cael ei hadnewyddu

John Hefin, o'r Borth ger Aberystwyth, a chyn bennaeth drama BBC Cymru, a'i gyfaill David Meredith, sy'n byw yn Llanuwchllyn, ger Y Bala, a chyn bennaeth materion cyhoeddusrwydd S4C, aeth ati i baentio'r graig un noson yn yr haf bron i 43 mlynedd yn l.

Slogan

Slogan ydoedd i gefnogi ymgeisydd Plaid Cymru, Islwyn Ffowc Elis.

Ond ddyddiau yn unig ar l eu gwaith caled cafodd y gair gwreiddiol Elis, ei addasu i fod yn Elvis.

Mae'r graig ar dir y cyngor o fewn ffiniau sir Powys ar yr A44 ym Mhumlumon.

"Is-etholiad 1962 oedd hi yn Sir Drefaldwyn ar l marwolaeth yr aelod Rhyddfrydol Clement Davies," eglurodd Mr Hefin.

John Hefin
Mae John Hefin am weld y graig yn cael ei hadfer
"Ar noson braf ym mis Mehefin fe wnaethon ni benderfynu paentio Elis ar y graig ar l Islwyn Ffowc Elis oedd yn sefyll yn yr etholiad ar ran Plaid Cymru.

"Cawsom fenthyg car tad David, a oedd yn hynod adnabyddus am ei fod yn weinidog parchus yn Aberystwyth.

"Gan wisgo balaclafa aethom ati i baentio."

Eglurodd bod y gair Elis mewn paent coch gyda'r cefndir yn wyrdd, lliwiau Plaid Cymru a Chymru.

"Gallwch weld yr arwydd filltir i ffwrdd yng ngolau dydd," meddai Mr Hefin.

'Angen adfer'

"Dwi'n gefnogol i adfer y graig," ychwanegodd.

Dywedodd Mr Meredith bod y ddau yn ysu i Mr Elis ennill y sedd.

John Hefin
Mae Mr Hefin wedi cael hyd i ddarnau o'r graig wreiddiol

"Fe welson ni'r graig brydferth yma a phenderfynu paentio Elis arni," meddai.

"Aethom yn l rai dyddiau yn ddiweddarach i edmygu'r gwaith ac roedd rhywun wedi newid yr Elis yn Elvis."

Mae gwefan Where I Live yn y Canolbarth wedi derbyn nifer o negeseuon gan rai sy'n cofio'r graig.

Dywedodd un person ei bod yn "golled bod y graig wedi dadfeilio".

Dywedodd Cyngor Sir Powys nad oedden nhw'n ymwybodol bod y graig wedi dadfeilio.
HEFYD:
Islwyn Ffowc Elis yn marw
23 Ion 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^