BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 28 Ionawr, 2005, 11:43 GMT
Hela: Colli her gyfreithiol
Hela
Roedd y cynghrair yn honni nad oedd y Ddeddf Seneddol yn ddilys

Mae cefnogwyr hela wedi colli brwydr gyfreithiol yn yr Uchel Lys yn Llundain.

Y Cynghrair Cefn Gwlad sy wedi methu ‚ dileu'r gwaharddiad ar hela ‚ chŵn yng Nghymru a Lloegr.

Roedd y cynghrair yn honni nad oedd y Ddeddf Seneddol yn ddilys.

Cafodd ymgyrchwyr hawl i apelio yn erbyn y dyfarniad ar Chwefror 8 ac maen nhw'n gwneud cais am waharddeb hyd nes y bydd y broses gyfreithiol wedi ei chwbwlhau.

Roedd yr alwad am adolygiad barnwrol yn enw cadeirydd y Cynghrair Cefn Gwlad, John Jackson, a Mair Hughes, o Gilfach Goch, gwraig Meistr Helfa Llangeinor.

Mae Mrs Hughes, 46 oed, wedi honni fod ei swydd fel ceidwad llyfrau'r filfeddygfa mewn peryg oherwydd y gwaharddiad.

Ond mae grwpiau hawliau anifeiliaid wedi croesawu'r gwaharddiad sydd i fod i ddod i rym ar Chwefror 18.

Mae'r Cynghrair yn Erbyn Chwaraeon Creulon yn barod i gychwyn achos yn erbyn gwaharddeb a allai ohirio cyflwyno'r ddeddf hyd fis Medi.

Croesawodd yr RSPCA benderfyniad yr Uchel Lys ddyd Gwener a dweud ei fod yn "garreg filltir yn natblygiad cymdeithas fwy gwaraidd ar gyfer pobol ac anifeiliaid".

'Dal i frwydro'

Dywedodd y llywodraeth ei bod wedi disgwyl y dyfarniad a'i bod yn croesawu datblygiadau cyfreithiol yn y dyfodol gan y bydden nhw'n golygu fod deddf hela'n fwy eglur.

Mae'r Cynghrair Cefn Gwlad wedi dweud nad oedd penderfyniad yr Uchel Lys yn syndod ond y byddai'n dal i frwydro'n erbyn y gwaharddiad.

Tu allan i'r llys dywedodd Prif Weithredwr y Cynghrair Cefn Gwlad, Simon Hart: "Roedd pawb yn y gymuned hela yn gwybod nad oedden nhw'n disgwyl llwyddo.

"Rydyn ni'n mynd i'r Llys ApÍl yn hyderus am fod gennym ni achos da iawn."

Mae'r cynghrair am herio'r gwaharddiad ar sail hawliau dynol a gallai'r her gyrraedd Llys Hawliau Dynol Ewrop yn Strasbwrg.

Roedd cyfreithwyr y Cynghrair Cefn Gwlad wedi seilio eu hachos cyfreithiol ar honiadau fod Deddf Seneddol 1949, sy'n caniatŠu i Dŷ'r Cyffredin wrthod penderfyniad Tŷ'r Arglwyddi, yn annilys.

Byddai buddugoliaeth i'r cynghrair wedi bod yn bwysig gan y byddai'n codi cwestiwn am ddeddfau eraill a basiwyd o dan ddeddf 1949.
HEFYD:
Galw am ddatganoli deddf hela
25 Ion 05 |  Newyddion
Cannoedd yn hela yng Nghymru
27 Rhag 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^