BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Medi 2005, 11:17 GMT 12:17 UK
'Israddio' ysbyty: Ymgyrch
Pelydr x
Nod ymgyrchwyr: Cadw'r uned belydr-X ar agor

Mae'r ymgyrch yn erbyn "israddio" Ysbyty Coffa Ffestiniog yn dwysu wrth i bwyllgor o ymgyrchwyr gyhoeddi argymhellion ar gyfer dyfodol yr ysbyty.

Roedd Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd wedi cyhoeddi ei fod am newid statws yr ysbyty ac wedi cyhoeddi opsiynau.

Ond dywedodd yr ymgyrchwyr fod angen uwchraddio'r gwasanaeth nid ei gwtogi.

Rydyn ni eisiau ehangu ar y ddarpariaeth yn yr ysbyty, gan gynnwys gwelyau ar gyfer gofal
Gwilym Euros Roberts, cadeirydd y pwyllgor amddiffyn

Honnodd yr ymgyrchwyr fod y bwrdd am gael gwared ar yr holl welyau ac mae pobl yr ardal wedi dweud eu bod yn poeni fod Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd yn y pen draw am gau'r ysbyty a godwyd yn 1925.

Ym mis Gorffennaf cyhoeddodd y bwrdd ddogfen ymgynghorol oedd yn amlinellu cynigion i foderneiddio gwasanaethau iechyd cymuned ym Mlaenau Ffestiniog.

Mae pedwar opsiwn yn y ddogfen a'r hoff opsiwn yw cael gwared ar y 17 o welyau cleifion mewnol ond dal i gynnig amrywiaeth o wasanaethau cleifion allanol.

'Ateb anghenion'

"Credir y byddai hyn yn cynnig ateb cynaliadwy oherwydd gwasanaethau o ansawdd fforddiadwy allai ddarparu ar gyfer anghenion iechyd y boblogaeth ehangach rwan ac yn y dyfodol," meddai'r ddogfen.

Ond dywedodd Mr Roberts y byddai hyn yn gam yn l.

"Yn gyntaf, rydyn ni eisiau ehangu'r ddarpariaeth bresennol yn yr ysbyty, gan gynnwys gwelyau ar gyfer gofal.

"Rydan ni am i'r uned belydr-X gael ei chadw ar agor a chanolfan ambiwlans y dref yn cael ei chadw ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd fod yr ymgyrchwyr yn "galw ar unwaith am ailagor y ganolfan ffisiotherapi" wedi iddi gael ei chau "heb unrhyw ymgynghoriad o gwbwl".

"Rydan ni eisiau gweld ymestyn yr oriau agor ar gyfer yr uned ddamweiniau mn anafiadau i 24 awr y dydd."

'Teimladau cryfion'

Dywedodd nad oedd argymhellion y bwrdd yn dderbyniol.

"Mae'r opsiwn y maen nhw (y bwrdd) yn ei ffafrio....yn israddio'r ysbyty ac yn tynnu gwelyau allan oddi yno.

"Dyw hyn ddim yn dderbyniol. Mae teimladau cryfion yma a dyna pam mae'r pwyllgor amddiffyn wedi ei sefydlu."

Yn y ddogfen dywedodd y bwrdd i adolygiad ddangos fod "tystiolaeth glir nad yw'r Ysbyty Cymuned ym Mlaenau Ffestiniog yn cynnig gwasanaethau'n effeithiol."

"Mae hyn o ganlyniad i gyfraddau isel yn defnyddio'r gwelyau a darparu gofal i gleifion sydd angen gofal cymdeithasol yn hytrach nag ymyrraeth iechyd," meddai'r ddogfen.

Dywedodd y ddogfen fod y "pwyslais ar y defnydd tymor-hir a swyddogaeth Ysbyty Coffa Ffestiniog, yn enwedig y cyfleusterau cleifion mewnol."

"Bydd cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i gael barn y gymuned leol ar y cynigion a amlinellwyd yn y ddogfen ymgynghorol "Dweud eich dweud..." yn dod i ben ar 23 Medi 2005," meddai llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd Lleol.

"Yna, bydd Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd yn gweithio gyda Chyngor Iechyd Cymuned Meirionnydd i ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd cyn y gellir gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol."

Fe fydd cyfarfodydd cyhoeddus ynglŷn 'r mater yn cael eu cynnal yn ystod mis Medi.

Fe fydd 'na ddau gyfarfod am 1500 a 1900 ar Fedi 19 yn Neuadd Pentref, Tywyn ac am 1900 ar Fedi 22 yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.
HEFYD:
Poeni am gynlluniau iechyd
27 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^