BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Medi 2005, 12:53 GMT 13:53 UK
Dysgu: Pryder am staff anghymwys
Dosbarth gyda chynorthwydd
Mae'r staff cynorthwyol yno ar gyfer bod yn gefn i athrawon

Gallai staff cynorthwyol heb gymhwyster ddysgu plant pan fydd athrawon yn cael eu rhyddhau rhag eu dyletswyddau, medd undeb athrawon.

Gyda'r tymor ysgol yn cychwyn mae 'na bryder am gytundebau newydd i athrawon.

O Fedi ymlaen bydd o leia 10% o ddiwrnod gwaith athrawon yn cael ei neilltuo ar gyfer cynllunio, paratoi a marcio.

Tra oedd hwn yn gam ymlaen, meddai NUT Cymru, roedd angen sicrwydd mai dim ond athrawon fyddai'n gofalu am ddosbarthiadau.

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Jane Davidson, na fyddai staff cynorthwyol yn disodli athrawon.

Cafodd y cytundeb yng Nghymru a Lloegr ei arwyddo gan y mwyafrif o undebau'r athrawon ddwy flynedd yn ôl.

Mae'n nodi fod 10% o ddiwrnod gwaith athro ar gyfer dyletswyddau tu allan i'r dosbarth.

Poeni

Ni arwyddodd NUT Cymru y cytundeb am eu bod yn poeni am ariannu'r cynllun ac y byddai staff cynorthwyol heb gymwysterau'n dysgu gwersi.

"Mae NUT Cymru yn croesawu'r ffaith y bydd athrawon yn cael 10% o amser i baratoi, cynllunio ac asesu gwaith y disgyblion," meddai Gethin Lewis, Ysgrifennydd NUT Cymru.

Dwi'n sicr yn rhoi'r sicrwydd i Gethin Lewis ...
Jane Davidson, Gweinidog Addysg Cymru

"Y broblem yw pwy fydd yn disodli'r athrawon yn y dosbarth pan na fydd yr athro yno.

"Ein pryder yw y bydd prifathrawon rhai ysgolion yn gorfod dewis staff heb gymhwyster am eu bod yn rhatach. Mae hyn yn anghywir.

"Dylai newidiadau statudol gael eu hariannu'n gywir."

Mae Mr Lewis yn galw ar Ms Davidson i roi sicrwydd mai dim ond athrawon cymwys fydd yn dysgu gwersi.

'Sicrwydd'

Dyw cytundebau a thâl athrawon ddim wedi cael eu datganoli ond dywedodd y cynulliad ei fod yn cydweithio â'r awdurdodau wrth gefnogi'r newidiadau.

"Dwi'n sicr yn rhoi'r sicrwydd i Gethin Lewis ... mae'r cytundeb yn ei wneud yn glir mai athro sy'n dysgu," meddai Ms Davidson.

"Mae 'na amrywiaeth o weithgareddau yn yr ysgol y gall y staff cynorthwyol eu gwneud.

"Dydi'r cynllun ddim yn disodli'r athro a dyna pam fod nifer fawr o'r undebau wedi arwyddo'r cytundeb."

Addysg Gymraeg

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru yn poeni y bydd y cytundeb yn effeithio ar addysg Gymraeg am fod prinder cynorthwywyr dosbarth sy'n medru'r iaith.

"Mae 'na brinder athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg ... ," meddai Gruff Huws o'r undeb.

"Ond mae cael cynrychiolwyr dosbarth lefel uwch heb eu hyfforddi yng Nghymru yn broblem arall ac mae pryder am y rhai sy'n dysgu drwy'r iaith."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^