BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Ionawr, 2005, 12:24 GMT
Galw am ddatganoli deddf hela
Helfeydd
Mae mudiadau yn herio'r gwahaddiad ar hela

Mae mudiadau cefn gwlad yng Nghymru am weld pwerau yn ymwneud 'r ddeddf hela yn cael eu datganoli i Lywodraeth y Cynulliad.

Ddydd Mawrth roedd y mesur i wahardd hela chŵn yn cael ei drafod yn yr Uchel Lys yn Llundain.

Ac mae'r grwpau cefn gwlad, gan gynnwys Undeb Amaethwyr Cymru, wedi bod yn trafod y syniad o ddatganoli'r ddeddf gyda Llywydd y Cynulliad, Dafydd Elis Thomas.

Mae Dafydd Jarrett, swyddog polisi gydag NFU Cymru, yn dweud na fyddai'r eithriadau yn y ddeddf yn galluogi ffermwyr i hela'n effeithiol.

"Yn y ddeddf mae eithriadau - eithriad fyddai defnyddio dau gi i hela llwynog allan o goedwig," meddai.

Osgoi problemau

"Nid yw dau gi yn mynd i fod yn effeithiol o gwbl.

"Dyna beth yw pwrpas datganoli - siwtio ardal 'da chi'n byw ynddi," ychwanegodd Mr Jarrett.

Mae'r Arglwydd Elis-Thomas yn credu byddai caniatau i'r cynulliad greu is-ddeddf sy'n wahanol yn osgoi problemau yn y dyfodol.

"Dwi'n credu y byddai datganoli hyn i'r cynulliad yn help i ddatrys y sefyllfa all godi ar l i'r ddeddf hela ddod i fod," meddai.

"Mae hela yng Nghymru gyda helgwn ar droed yn wahanol iawn i'r hyn sy'n digwydd yn y rhan fwya o Loegr.

"Mae'n sefyllfa unigryw lle mae'n briodol i'r cynulliad greu deddfwriaeth wahanol."

Herio

Esboniodd yr Argwlydd Elis-Thomas y byddai'n rhaid pasio gorchymyn drwy'r senedd yn Llundain i drosglwyddo cymal o'r ddeddf i'r Cynulliad.

"Yna byddai swyddogaeth yn cael ei ddirprwyo i weinidog a byddai modd i ni lunio rhediad neu is-ddeddf wahanol ar gyfer hela yng Nghymru."

Ond mae AS Llafur ar gyfer gorllewin Casnewydd, Paul Flynn, yn teimlo dylid ceisio datganoli pwerau i'r Cynulliad am resymau ehangach na phrotestio yn erbyn un deddfwriaeth.

"Dylai llawer o bwerau gael eu datganoli o Lundain i Gaerdydd ond nid i newid rhywbeth mae San Steffan wedi penderfynu o'i blaid 10 gwaith," meddai Mr Flynn.

Yn Chwefror bydd hela chŵn yn cael ei wahardd yng Nghymru a Lloegr ond gallai her gyfreithiol olygu y bydd oedi cyn i'r ddeddf ddod i rym.

Y Cynghrair Cefn Gwlad sy'n ceisio herio'r gwaharddiad hela sy'n dod i rym ar Chwefror 18.

Mae ymgyrch y Cynghrair Cefn Gwlad yn seiliedig ar herio dilysrwydd Deddf y Senedd 1949 wedi i'r llywodraeth ei ddefnyddio i basio'r ddeddf hela newydd.

Mae'r mudiad yn dadlau bod y modd y daeth y mesur yn ddeddf gwlad yn anghyfreithlon.
HEFYD:
Cannoedd yn hela yng Nghymru
27 Rhag 04 |  Newyddion
Hain yn denu protest hela
17 Rhag 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^