BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 14 Medi 2005, 05:46 GMT 06:46 UK
Parc: Golwg ar y dyfodol
Arfordir Sir Benfro
Cafodd ei sefydlu yng nghanol y 1950au

Os yw'r frwydr i greu Pentre'r Garreg Las yn Sir Benfro wedi polareiddio barn, mae cydweithio o fewn ffiniau'r parc cenedlaethol a phobl a byd natur yn byw ochr yn ochr.

Mae swyddog gwarchodaeth fferm y parc ym Mhenfro Geraint Jones wedi amlinellu ei weledigaeth am y 20 mlynedd nesaf a dywedodd fod rhaid i'r parc fod yn hyblyg er mwyn ymateb i wahanol sefyllfaoedd.

"Roedd y pwysau a'r problemau oedd yn wynebu'r parc cenedlaethol 40 mlynedd yn l yn wahanol i'r hyn sy'n ein hwynebu heddi," meddai.

Dywedodd mai'r her i awdurdod y parc oedd cydweithio 'r gymuned amaethyddol i "sicrhau treftadaeth ac amgylchedd y parc ar gyfer y dyfodol."

"Mae'r diwydiant amaethyddol, er enghraifft, wedi newid yn fawr ers i'r parc gael ei sefydlu yn 1952 - yn llawer dwysach ac yn fwy technolegol."

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw'r parc mwya gorllewinol ac arfordirol ym Mhrydain - yn ymestyn o'r arfordir i fynyddoedd y Preseli a Chwm Gwaun.

Cafodd ei sefydlu yng nghanol y 1950au ac mae'n cynnwys 620 cilomedr sgwr o dirwedd o amgylch glannau de orllewin Cymru.

Prydferthwch

Pen-caer, Sir Benfro
Mae'r parc yn cynnwys milltiroedd o arfordir Sir Benfro

"Y prif gyfrifoldeb yw gwarchod prydferthwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth y parc cenedlaethol.

"Rhaid er mwyn hynny gydweithio gyda phobl er mwyn sicrhau bod gogoniant y gorffennol gyda ni ar gyfer y dyfodol."

"Rydym yn tynnu'r coed conifers ac yn ail-blannu coed naturiol fel y derw, onnen a choed eraill," meddai Eurwyn Evans, swyddog coed chyfrifoldeb dros Gwm Gwaun a Gogledd Penfro.

"Ac rydym yn gwneud hyn er mwyn dod 'r coedwigoedd yn l ond bydd yn ddegau o flynyddoedd cyn y daw'r coed i'w llawn dwf."

Mae miloedd yn ymweld 'r parc yn flynyddol ac mae swyddogion y parc yn dweud bod hi'n rheidrwydd iddyn nhw ddiogelu'r sector pwysig yma.

"Wrth i bobl ddod i'r ardal i fwynhau gogoneddau maen nhw'n dod ag arian gyda nhw ac yn hwb i'r economi ac yn helpu pobl leol i aros," ychwanegodd Mr Jones.

"Mae'r naill gyfrifoldeb yn bwydo ar y llall."
HEFYD:
Parc: Rheolau'n 'fwrn'
15 Medi 05 |  Newyddion
Parciau: Hwb i ymwelwyr y Bannau
13 Medi 05 |  Newyddion
Carreg Las: Llys Apl
17 Meh 05 |  Newyddion
Ymgais i drafod dyfodol y ty crwn
26 Ebr 05 |  Newyddion
Statws cadwraeth i bentref
28 Ion 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^