BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 15 Medi 2005, 06:40 GMT 07:40 UK
Parc: Rheolau'n 'fwrn'
Grib Goch
Mae'r Grib Goch a mynyddoedd Eryri yn atyniad poblogaidd

Mae Parc Cenedlaethol Eryri am gadw ei brydferthwch, ond mae hynny'n creu mwy o reolau yn y maes cynllunio.

Miloedd o ymwelwyr sy'n mynd i'r parc bob blwyddyn i gerdded y mynyddoedd neu ymweld 'r trefi a'r pentrefi.

Ond beth yw effaith y rheolau cynllunio ar y trigolion sy'n byw o fewn y parc?

Mae'r parc yn ymestyn o Abergwyngregyn ger Bangor i lawr i dde Meirionnydd.

O fewn ffiniau'r parc mae mynydd ucha Cymru, Yr Wyddfa, ac mae'r rhan fwya o'r parc yn dir uchel.

Mae pentref Beddgelert ar lan Afon Glaslyn yn denu degau o filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae twristiaeth yn hynod o bwysig i'r economi lleol.

Rheolau caeth

"Wrth gwrs, rydan ni wrth ein bodd yn byw yn y parc," meddai Alun Hughes sy'n cadw gwesty Tanyronnen yng nghanol y pentref.

"Mae'n fendigedig o brydferth ond un gwyn fach sydd gen i.

"Pam eu bod nhw eisiau cadw llefydd fel yr oedden nhw 100 mlynedd yn l? Heddiw rydan ni'n byw yma dim 100 mlynedd yn l.

"Wrth reswm, mae eisiau cadw cymeriad adeiladau'r parc ond swr does dim rhaid cadw'r tu mewn lle mae pobl eisiau byw."

Bedd Gelert
Un o brif atyniadau Beddgelert yw bedd y ci Gelert

Dywedodd fod byw mewn pentref fel Beddgelert sydd o fewn ffiniau'r parc yn eithaf anodd.

"Allwch chi ddim gwneud dim byd," meddai.

"Rhaid gadael i'r awdurdod wybod os ydach chi eisiau newid y peth lleiaf fel git neu ffens.

"Mae'n anodd byw o fewn y parc ond ar y llaw arall mae bod o fewn y parc yn bendant yn helpu wrth ddenu ymwelwyr.

"Maen nhw'n helpu ac yn gwneud lot o waith da."

Dywedodd Ken Owen, sy'n gadeirydd cyngor cymuned Beddgelert ac yn ffermwr fod "rhywfaint o reolau".

"Nid cymaint gan y parc yn gyffredinol, ond mater o warchod yr amgylchedd ydi hyn, sy'n beth da fyswn i'n dweud," meddai.

Cydbwysedd

"Ychydig iawn o'r hogia' lleol sy'n gwrthwynebu'r rheolau.

"Mae bod o fewn y parc yn cael ychydig iawn o effaith ar y cyngor lleol ac ychydig o gwynion sydd 'na gan y bobl leol.

Blodau ym Meddgelert
Mae blodau hardd i'w gweld ym Meddgelert

"Dwi'n meddwl ei bod hi'n beth da i gadw'r lle fel y mae yn hynafol."

Ond mae angen cydbwysedd rhwng diogelu harddwch y parc a gofynion byw y rhai sy'n byw a gweithio yno.

"Rydan ni'n credu bod yr amgylchedd yn ased ac yn gyfle da i greu swyddi drwy ddatblygu'r cyfleoedd lleol a rhaglenni o fewn y parc," meddai Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Eryri, Aneurin Phillips.

"Dwi ddim yn credu bod y rheolau cynllunio o fewn y parc yn fwy llym nag unrhyw un arall.

"Dydi'r dystiolaeth ddim yn dangos bod cynllunio o fewn y parc yn rhwystr i ddatblygu economaidd.

"Darparu tai fforddiadwy fyswn i'n dweud ydi'r broblem y mae'r parc yn ei wynebu ar hyn o bryd ac i'r dyfodol.

"Dwi'n credu ei bod hi'n bwysig i gydweithio gyda'r cynghorau i wneud yn swr bod gan y bobl leol gyfleoedd yn eu hardaloedd," meddai.
HEFYD:
Parciau: Hwb i ymwelwyr y Bannau
13 Medi 05 |  Newyddion
Parc: Golwg ar y dyfodol
14 Medi 05 |  Newyddion
Geifr yn bla mewn pentref
19 Awst 05 |  Newyddion
Iarll Eryri yn ymweld 'r Wyddfa
21 Awst 05 |  Newyddion
Wyddfa: Mwy o amser
04 Awst 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^