BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Medi 2005, 06:15 GMT 07:15 UK
Parciau: Hwb i ymwelwyr y Bannau
Pen-y-Fan
Pen-y-Fan ydi mynydd ucha Bannau Brycheiniog

Mae tua tair miliwn o bobl yn ymweld Bannau Brycheiniog a'r ardal yn flynyddol.

Ond mae awdurdod y parc yn gobeithio denu mwy o ymwelwyr gyda chynlluniau sydd wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar.

Mae llwybr drwy'r parc yn rhan o'r atyniadau ac mae'n dechrau ger Nant Llynfell, Castell Craig y Nos ym mhen ucha' Cwm Tawe.

Agorodd y llwybr ym mis Mai fel rhan o'r ymgyrch ddiweddara' i hybu twristiaeth yn y parc a chafodd llyfryn ei gynhyrchu ar gyfer y daith.

"Roedden ni'n ceisio denu pobl i mewn i'r ardal, i mewn i'r Bannau ac yn meddwl ei bod yn hen bryd i gael llwybr dros y parc i gyd," meddai Arwel Michael oedd yn gyfrifol am lunio'r daith yn ardal Nant Llynfell.

"Mae'r llwybr yn 100 milltir o'r Ysgyryd Fawr i'r orsaf reilffordd yn Llangadog.

Elwa o dwristiaeth

"Mae pobl wedi ffonio i ddiolch am y llyfryn ac mae'n edrych bod y llyfr yn gwerthu a phobl leol sydd wedi clywed am y straeon eisiau gwybod mwy am nad ydyn nhw wedi bod yn nifer o'r llefydd."

Dywedodd Mr Michael fod denu ymwelwyr yn allweddol i'r economi.

Rhaeadr ym Mannau Brycheiniog
Rhaeadr ym mharc Bannau Brycheiniog

"Mae'n bwysig iawn oherwydd mae'r diwydiant oedd ganddon ni - glo a chwareli calch wedi hen gau a does dim byd wedi dod yn eu lle ac os all pobl leol elwa o dwristiaeth yn dod i'r ardal, yna dwi'n dymuno pob llwyddiant."

Un o'r busnesau sy'n elwa o'r ymwelwyr yw tafarn yr Abercraf Inn sydd ar ffin ddeheuol y parc.

"Mae'n bwysig iawn ac mae mwy a mwy o dwristiaid yn dod yma yn yr haf," meddai Gareth Parcell sy'n gweithio yno.

"Cerddwyr ydi'r mwyafrif, yn dod o Loegr a Chymru hefyd."

Lluniau

Er mwyn denu mwy fyth o ymwelwyr nid yn unig i Fannau Brycheiniog, ond i barciau cenedlaethol eraill Cymru, mae na arddangosfa o dirluniau o'r parciau.

Cafodd yr arddangosfa ei gynnal ym mis Awst yng Nghaerdydd cyn symud i Lanberis ym mis Medi.

Cyngor y Parciau Cenedlaethol fydd yn elwa o'r arddangosfa.

"Mae'r arddangosfa yma wedi cael ei greu gan Rowan Huntley sy'n artist nodedig iawn," meddai Sylvia Davies, uwch swyddog polisi'r cyngor.

"Mae hi'n gwneud tirluniau o Ewrop a Phrydain ac wedi cael ei hysbrydoli gan ein hamgylchedd a'n tirluniau ysbrydoledig yng Nghymru ac wedi mynd ati i beintio'r tri pharc yng Nghymru.

"Yn y bon rydym yn gobeithio y bydd yr arddangosfa yma yn ysbyrdoliaeth i weld tirluniau'n parciau cenedlaethol ni.

"Mae 'na gymaint o bobl yn byw yng Nghaerdydd ac erioed wedi bod ym Mannau Brycheiniog sydd mor hawdd ei gyrraedd," ychwanegodd.
HEFYD:
Parc: Rheolau'n 'fwrn'
15 Medi 05 |  Newyddion
Parc: Golwg ar y dyfodol
14 Medi 05 |  Newyddion
Agor llwybr newydd yn y Bannau
20 Mai 05 |  Newyddion
Ailfeddwl am ddysglau lloeren
05 Awst 02 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^