BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Ionawr, 2005, 19:19 GMT
Cynllun i dagio plant amser cinio
Daphne Weekess yn helpu plant i fwyta eu cinio
Mae Daphne Weekes wedi bod yn yr ysgol ers pum mlynedd

Mae pennaeth ysgol gynradd yn ardal Abertawe yn ystyried cyflwyno system dagio plant er mwyn sicrhau eu diogelwch.

Mae prifathro Ysgol Gynradd Gymraeg Ln-las yn dweud bod rhaid iddo ystyried y cynllun ar l iddo fethu dod o hyd i bobl i oruchwylio'r plant yn ystod yr awr ginio.

Yn l sawl prifathro, mae'n mynd yn fwy anodd i gyflogi staff oherwydd bod cyflogau'n gymharol isel a bod angen i'r heddlu ymchwilio i gefndir ymgeiswyr.

Ond dywed Dirprwy Gomisiynydd Plant Cymru nad yw'r syniad o dagio yn dderbyniol.

Mae Dyfrig Ellis, pennaeth Ln-las, yn dweud bod 80% o broblemau disgyblaeth yr ysgol yn digwydd yn ystod yr awr ginio.

Nid yr ysgol yma yn unig sy'n wynebu problem recriwtio ond mae Mr Ellis yn bryderus am ddiogelwch disgyblion.

Diogelwch

Oherwydd hynny mae o wedi dechrau trafod gyda chwmni o'r Iseldiroedd i weld a ellir cyflwyno system dagio yn yr ysgol.

"Mae'n swnio'n eithafol iawn. Yn syml fe fyddai'r disgybl yn gwisgo tag amser cinio ac amser chwarae ac os y bydden nhw'n mynd drwy giatiau'r ysgol fe fyddai larwm yn canu," meddai.

"Mae system fel yma yn mynd i gostio lot o arian ond ar ddiwedd y dydd diogelwch y plant sy'n cael ei drafod a does dim modd rhoi pris ar hynny."

Dyfrig Ellis, pennaeth Ysgol Ln-las
Dyfrig Ellis: Dim pris ar ddiogelwch plant
Ers pum mlynedd mae Daphne Weekes yn gynorthwy-ydd cinio yn Ysgol Ln-las.

"Nid yw'n anodd ond mae angen amynedd," meddai.

"Rhaid bod fel mam i'r plant a gwneud yn siwr eu bod yn bwyta eu bwyd."

Hysbyseb

Ond yn ogystal 'r help llaw, mae gan warchodwyr hefyd gyfrifoldeb am ddiogelwch y disgyblion.

Dydy gofalu am blant ddim at ddant pawb ac erbyn hyn mae 'na brinder mawr o bobl sy'n barod i wneud y gwaith.

Yn ogystal ag ymrwymiad dyddiol mae'r oriau a'r cyflog yn fach.

Plant ar yr iard yn Ln-las
Does dim digon o oruchwylwyr ar gael i ofalu am y disgyblion
Mae Mr Ellis, wedi hysbysebu am ddau gynorthwy-ydd cinio ond dydy o ddim yn obeithiol.

"Mae'n broblem cael rhywun," meddai.

"Rydym wedi hysbysebu sawl tro yn y misoedd diwethaf ac mae'r ymateb wedi bod yn hynod wael.

"Mae'r cyflog yn uchel a dwi'n meddwl bod y cyfrifoldeb yn aruthrol."

Ond dywed Dirprwy Gomisiynydd Plant Cymru nad yw'r syniad o dagio yn dderbyniol.

"Dwi'n deall bod angen i ysgolion boeni am ddiogelwch disgyblion ond yr hyn sy'n ein poeni ni ydy'r effaith y mae hyn yn ei gael ar hawliau dynol y plant.

"Rydyn ni'n gwybod fod angen goruchwyliaeth a sicrhau bod y plant yn saff."

Ar hyn o bryd cyfrifoldeb yr ysgolion a'r llywodraethwyr ac nid yr awdurdodau addysg yw llenwi'r swyddi yma.

Yn l un o'r undebau athrawon mae angen adolygu'r system.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda'r awdurdodau addysg a'r penaethiaid ysgolion wrth iddyn nhw geisio denu goruchwylwyr ," meddai Dilwyn Roberts Young o undeb UCAC.

"Ond rhaid pwysleisio mai cyfrifoldeb yr awdurdodau addysg nid yn unig y penaethiaid ydy hyn, sy'n annheg."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^