BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Ionawr, 2005, 18:03 GMT
Llinell gymorth i rieni
Vicky Faulkner gyda'i phlant Fleur a Thomas
Mae teulu'r Faulkners yn cefnogi'r cynllun i gynnig cymorth ymarferol

Fe fydd llinell gymorth ar gael i blant a rhieni di-Gymraeg sydd angen help gyda'u gwaith cartref.

Ond dyw'r llinell ffn ddim yn addo rhoi'r atebion i gyd.

Nod y cynllun sy wedi cael ei ariannu gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yw rhoi help ymarferol i blant mewn ysgolion Cymraeg.

Mae'r twf mewn addysg Gymraeg drwy'r wlad yn golygu fod nifer o deuluoedd di-Gymraeg angen cefnogaeth tu allan i oriau'r ysgol.

'Anodd'

"Mae'n gallu bod yn anodd iawn ar adegau," meddai Vicky Faulkner o Lanfair Caereinion sydd dau o blant yn y ffrwd Gymraeg yn ysgol gynradd y dref.

"'Dan ni'n ffodus iawn o gael cymdogion yn agos sy'n barod i helpu, ond dwi'n gwybod y gall fod yn anodd iawn i rieni sydd yn newydd i'r ardal."

Plentyn yn ysgrifennu
Mae'r llinell gwaith cartref am gynnig cymorth i blant a rhieni sy'n dysgu Cymraeg

Mae hi a'i gŵr Clive yn ceisio dysgu Cymraeg ac yn croesawu unrhyw help.

"Dwi'n gwybod mai'r pryder am fethu helpu eu plant efo gwaith cartref yw un o'r prif ffactorau ym mhenderfyniad rhieni i anfon eu plant i ysgolion Cymraeg," meddai Mr Faulkner.

Symudodd y teulu i Lanfair Caereinion wyth mlynedd yn l ac roedden nhw'n awyddus o'r cychwyn cyntaf i fod yn rhan o'r gymuned leol.

'Twf aruthrol'

"Mi fyddai cael rhif ffn i alw am help ymarferol yn beth da i lawer o rieni," meddai Mr Faulkner.

"All gwasanaeth fel hyn berswadio mwy o rieni i fentro gydag addysg trwy gyfrwng y Gymraeg," ychwanegodd.

Mae'r Bwrdd Iaith wedi rhoi cymorthdal o 20,000 i'r mudiad hybu cymunedau, Cymad, i ddatblygu'r llinell gwaith cartref.

Y gobaith yw y bydd yn rhoi cymorth a chyngor ymarferol i blant a'u rhieni erbyn mis Medi.

Meri Huws, Cadeirydd y Bwrdd Iaith
Mae'r Bwrdd Iaith wedi rhoi cymorthdal o 20,000 i ddatblygu'r llinell gwaith cartref

"Gyda'r twf aruthrol sydd wedi bod mewn addysg Gymraeg roedd y bwrdd yn ymwybodol mai un o'r sialensiau sy'n wynebu addysg Gymraeg yw'r gefnogaeth tu allan i'r ystafell ddosbarth," meddai Meri Huws, cadeirydd y Bwrdd.

"Er nad yw cwblhau gwaith cartref yn hoff bwnc pob disgybl, ry'n ni'n ffyddiog y bydd y linell yn dod yn adnodd ddefnyddiol a phoblogaidd iawn," ychwanegodd.

Mae pennaeth Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion Ms Rona Evans yn croesawu'r cynllun.

"Rydym yn ceisio defnyddio gwerslyfrau sydd ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer gwaith cartref, ond mae hi'n anoddach wrth i blant fynd i'r ysgol uwchradd," meddai Ms Evans.

"Dwi'n siwr y byddai unrhyw gefnogaeth yn ysgogi mwy o rieni i ddewis addysg drwy'r Gymraeg i'w plant.

"'Dan ni isio i rieni gefnogi eu plant ac rydym yn croesawu unrhyw gymorth i wneud y ffordd yn haws," ychwanegodd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^