BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 14 Ionawr, 2005, 06:41 GMT
Tsunami: Actor ar daith
Julian Lewis Jones
Mae taith Julian Lewis Jones yn mynd o Lanelli i Borthaethwy

Yn lle troedio'r llwyfan mae un o actorion Cymru yn cerdded o'r de i'r gogledd i godi arian ar gyfer apl tsunami Asia.

Mae Julian Lewis Jones, seren Where The Heart Is a chyfres BBC Cymru, Belonging, yn cerdded 200 milltir o Lanelli i Ynys Mn.

Cychwynnodd y daith ddydd Sul o Barc y Strade yn Llanelli ac mae'n gobeithio cyrraedd Clwb Rygbi Porthaethwy ddydd Llun.

Mae'n codi arian ar y ffordd ac wrth fynd o un cae rygbi i'r llall.

Yn wreiddiol o Ynys Mn mae'n wyneb cyfarwydd ar ddramu teledu Cymraeg fel Y Palmant Aur a Tipyn o Stad.

Dywedodd ei fod yn hoff iawn o rygbi ac iddo gychwyn ei daith wedi gm bwysig y Cochion ddydd Sul yn erbyn Northampton yng Nghwpan Heineken.

Y Cochion enillodd.

Tysteb

Fe fydd y daith yn dod i ben ym Mhorthaethwy oherwydd y cysylltiad rhwng Llanelli a Mn, hynny yw'r bachwr Robin McBryde.

"Roeddwn yn teimlo fod rhaid i mi wneud rhywbeth i helpu'r apl," meddai'r actor.

"Dwi'n ffan o'r Scarlets a gan ei bod yn flwyddyn dysteb i Robin - pam ddim cerdded o'r Strade i Borthaethwy?

"Er ei bod yn dipyn o dasg, mae'n un dwi'n benderfynol o'i gwneud.

"Mae'r drychineb yma wedi effeithio ar gymaint ac wedi cyffwrdd chalonnau pobl ar draws y byd."

Ddydd Iau roedd yr actor yn cerdded drwy Rhydypennau ger Aberystwyth a'r arian yn llifo i'r gronfa.

"Dwi o leia' hanner ffordd. Mae'r traed yn dal i fynd ac mae'r ymateb wedi bod yn wych," meddai Jones.

"Mae pobl wedi bod yn dod allan i'n cefnogi a 'dan ni wedi llwyddo i godi 7,000 hyd yn hyn."

Ei gyfaill, yr actor Craig Rogan, sy'n ei gefnogi ar y daith.

"Mae angen y rhai sydd wedi dioddef oherwydd y tsunami wedi cyffwrdd phawb," meddai Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Gareth Vaughan.

"Ac mae maint yr arian sydd wedi cael ei godi gan bobl Cymru yn aruthrol.

"Mae'r undeb yn dymuno chwarae ei ran a dyna pam ein bod ni'n noddi Julian ac yn gofyn i bawb sy'n gefnogol i roi arian drwy'r swyddfeydd yr undeb yn lleol."

Garej Gravell's yng Nghydweli, Grŵp Adeiladu WRW a sawl gwesty sy'n noddi'r daith.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^