BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 21 Awst 2005, 14:12 GMT 15:12 UK
Iarll Eryri yn ymweld ‚'r Wyddfa
Cynlluniau adeilad newydd copa'r Wyddfa
Mae angen £1.7m i gwblhau'r cynllun

Bydd ymwelwyr ‚ mynydd ucha Cymru yn cael cyfle ddydd Sul i weld Iarll Eryri wrth iddo wneud ymweliad a'r Wyddfa.

Fe fydd Iarll Eryri yn ymweld ‚'r safle sy'n gobeithio cael canolfan groeso newydd ar gopa'r Wyddfa.

Ar hyn o bryd mae ymgyrchwyr yn ceisio codi £1.7m er mwyn sicrhau y bydd y cynllun i gael adeilad newydd yn mynd yn ei flaen.

Cafodd Iarll Eryri ei eni yn yr ardal yn 1930 ac mae wedi derbyn rhyddfraint Rheilffordd Yr Wyddfa.

Dywedodd rheolwyr Rheilffordd Yr Wyddfa y bydd Iarll Eryri yn cael triniaeth arbennig yn yr orsaf yn Llanberis cyn y bydd yn teithio ar y trÍn i'r copa ac yn Űl.

Mae disgwyl i'r daith gymryd dwy awr a hanner.

Daw ei ymweliad wrth i'r apÍl i gael gwell adeilad ar y copa gael mwy o amser i godi'r arian angenrheidiol.

Yn flynyddol mae tua 350,000 o bobl yn ymweld ‚'r Wyddfa ond mae'r caffi sydd ar y copa yn hen ac mae angen ei adfer.

Mwy o amser

Disgrifiodd y Tywysog Charles yr adeilad 70 oed unwaith fel "slym".

Mae Ymgyrch ApÍl Copa'r Wyddfa wedi casglu £7.3m o'r sector cyhoeddus a phreifat ond mae angen £1.7m cyn y bydd y gwaith yn dechrau.

Adeilad presennol y Copa
Mae'r adeilad presennol yn 70 oed ac mewn cyflwr gwael

Roedd Swyddfa Arian Ewrop Cymru wedi gosod dyddiad penodol i godi'r arian, sef Mehefin 30 2005 ond bellach mae wedi ei ymestyn i Fedi 30 2005.

Fe fyddai'r adeilad newydd yn cynnwys caffi, canolfan groeso a gorsaf i Reilffordd Yr Wyddfa.

Mae'r ymgyrch apÍl yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chymdeithas Eryri.

Cafodd Iarll Eryri , Anthony Armstrong-Jones, ei eni yng nghartref y teulu ym Mhlas Dinas, Bontnewydd ger Caernarfon.

Cafodd ei wneud yn Iarll Eryri yn 1961 ar Űl priodi'r Dywysoges Margaret yn 1960.

Cafodd ei wneud yn arglwydd am oes yn dilyn ad-drefnu Tŷ'r Cyffredin.
HEFYD:
Wyddfa: Mwy o amser
04 Awst 05 |  Newyddion
ApÍl yr Wyddfa £1.7m yn brin
30 Meh 05 |  Newyddion
Argyfwng apÍl yr Wyddfa
05 Meh 05 |  Newyddion
Caffi'r Wyddfa: ApÍl ryngwladol
16 Maw 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^