BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 13 Ionawr, 2005, 06:59 GMT
Mudiad i adfywio Llangollen
Tref Llangollen
Mae'r dref am weld ymwelwyr drwy'r flwyddyn

Adfywio Llangollen ydy bwriad ymgyrch newydd gychwynnodd ddydd Iau.

Mae Partneriaeth Llangollen yn cynnwys aelodau o'r gymdeithas dwristiaeth a'r siambr fasnach yn ogystal Chyngor Llangollen, Cyngor Sir Ddinbych a'r Awdurdod Datblygu.

Bwriad y bartneriaeth ydy amlinellu'r cynlluniau ar gyfer y fenter fydd yn edrych ar ddyfodol y dref ac annog y busnesau lleol i ymuno i rannu'r baich o adfywio economi Llangollen a'r ardal.

Un o'r pethau cyntaf o dan sylw ydy sut i adeiladu ar lwyddiant yr Eisteddfod Ryngwladol sy'n cael ei chynnal yn flynyddol yn Llangollen.

Fe amcangyfrifir fod yr Eisteddfod, sy'n cael ei chynnal ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, yn dod 6m i'r economi lleol yn ystod yr wythnos.

Gobaith y bartneriaeth ydy y bydd yr arian yn dod i'r dref drwy'r flwyddyn.

Er mwyn parhau a ffynnu mae'r dref yn gweld bod angen denu ymwelwyr drwy'r flwyddyn ac mai trwy gydweithio y mae llwyddo.

Rhannu syniadau

"Mae llefydd fel Ardal y Llynnoedd yn llwyddo i gael ymwelwyr drwy'r flwyddyn," meddai Nigel Davies o'r dref.

"Mae'n bwysig ein bod yn gwneud yn siwr bod yna ymwelwyr yn dod i Langollen drwy'r flwyddyn a bod yna ddigon yma ar eu cyfer."

Dywedodd Eleri Llwyd Jones o Westy'r Ffesant Wyllt yn y dref ac aelod o'r bartneriaeth, bod 'na ddau beth yn bwysig.

gorymdaith o bobl yn ymweld 'r Eisteddfod
Mae miloedd o bob cwr o'r byd yn dod i'r Eisteddfod
"Rhaid i ni rannu syniadau a hybu Llangollen yn hytrach na hybu'n busnesau'n hunain.

"Gobeithio y bydd hyn yn codi safonau a hyfforddi staff o fewn busnesau twristiaeth fel bod pobl yn cael profiad llawer gwell a safon uwch wrth ddod i Langollen."

Mae gan yr Eisteddfod rl allweddol i'w chwarae ac mae Gwyn L. Williams, y Prif Weithredwr, yn rhan o'r bartneriaeth.

"Mae hwn yn bwysig i'r Eisteddfod yn yr un modd ag y mae'r Eisteddfod yn bwysig i Langollen ac wedi bod ar hyd y blynyddoedd.

"Does dim dadl bod yr Eisteddfod, sydd wedi gweithredu am bron i 60 mlynedd yma, wedi cael effaith sylweddol ar economi'r dref a'r ardal.

"Rhaid annog ymwelwyr i ddod yma nid yn unig adeg yr Eisteddfod ond drwy'r flwyddyn."

Mae'r Eisteddfod wedi chwarae rhan allweddol ers sawl blwyddyn gyda'i gyngherddau, gweithdai a gweithgareddau yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd Gwyn Davies, sy'n ŵr busnes lleol, ei bod hi'n bwysig fod y bartneriaeth yn gwella'r dref a bod 'na gryn dipyn o waith hybu i'w wneud.

"Dydy pethau ddim wedi bod yr un peth ers i ffordd yr A5 gau flwyddyn yn l," meddai.

Un o'r pethau cyntaf mae'r Cynghorydd Rhys Hughes yn gobeithio y bydd y bartneriaeth yn ei wneud ydy gwella'r safon parcio.

"Mae hi wedi bod yn flr iawn yma ers y 1960au," meddai.

"Fyddwn i hefyd yn hoffi gweld pobl yn dod yma ac yn gwybod eu bod mewn gwlad wahanol a bod yr iaith Gymraeg i'w chlywed yma."
HEFYD:
Difrod 500,000 i gamlas
11 Rhag 04 |  Newyddion
Eisteddfod: 'Atal y wobr'
08 Hyd 04 |  Newyddion
Cryn gystadlu am fisas
06 Gorff 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^