BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 19 Awst 2005, 06:26 GMT 07:26 UK
Geifr yn bla mewn pentref
Gafr ym Meddgelert
Mae'r geifr ym Meddgelert yn bla

Mae trigolion un pentref yn Eryri yn galw am fesurau i reoli niferoedd y geifr sydd yno.

Gobaith pentrefwyr Beddgelert ydi i reoli'r geifr gan eu bod yn achosi annibendod mewn gerddi a choedwigoedd.

Cymaint yw'r broblem hyd nes bod y cyngor cymuned yn galw am fesurau i reoli'r niferoedd.

Dydi'r geifr ddim yn fodlon cyfyngu eu hunain i grwydro'r creigiau geirwon uwchben Beddgelert.

Yn hytrach maen nhw'n mwynhau crwydro ar y ffyrdd ac ymweld 'r gerddi.

"Maen nhw ym mhob man yma, yn dod dros y ffensys a'r cloddiau ac yn bwyta'r coed a'r blodau," meddai Kenneth Owen sy'n ffermwr.

Bwyta blodau

Dywedodd Alun Hughes o ymgyrch cadw Beddgelert yn daclus bod 'na gannoedd ar gannoedd o'r geifr ac maen nhw i gyd eisiau bwyd yn y gaeaf.

Yn bennaf does dim digon o fwyd ar y mynyddoedd ar gyfer y nifer o eifr sydd yn yr ardal.

Blodau ym Meddgelert
Mae blodau hardd yn cael eu dinistrio gan y geifr

Mae'r geifr yn broblem yn y pentrefi cyfagos fel Nant Gwynant a Nantperis hefyd.

"Mae'r bobl leol yn treulio amser yn eu gerddi ac yn gwario lot fawr o bres ac mae'r anifeiliaid yma yn dod yma a'u bwyta nhw," meddai Mr Owen.

"Rydan ni wedi plannu tua 6,000 o goed ac mae dros eu hanner nhw wedi eu difetha."

Mae 'na sn fod y geifr wedi bod yn pori yma ers oes y Rhufeiniaid. Ond mae'r niferoedd wedi cynyddu'n sylweddol a hynny yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Mae'r awdurdodau wrthi'n cynnal arolwg o'r sefyllfa.

Difa

"Maen nhw'n dweud bod y sefyllfa yn cael ei fonitro ond dydi hynny yn helpu dim arnan ni," ychwanegodd Mr Owen.

Mae gan y trefi glan mr broblem efo'r gwylanod ac mae ganddon ni broblem efo'r geifr," meddai Mr Huws.

"Rhaid rheoli bob dim. Mae na ormod ohonyn nhw.

"Rydan ni'n lladd defaid ac yn lladd wyn. Pam na allwn ni ladd y geifr?"

Ond difa fydd yr opsiwn olaf ac un awgrym dan sylw fydd symud y geifr i ardal arall.

Mae disgwyl i ffigyrau'r arolwg ddod i law ganol mis Medi ac yna caiff cyfnod ymgynghori ei gynnal gyda'r trigolion lleol cyn penderfynu ar y cam nesaf.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^