BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Awst 2005, 15:50 GMT 16:50 UK
Swyddfeydd cynulliad i Aberystwyth
Sue Essex ac arweinydd Cyngor Ceredigion Dai Lloyd Evans
Sue Essex ac arweinydd Cyngor Ceredigion Dai Lloyd Evans

Cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad mai yn Aberystwyth fydd eu swyddfeydd newydd yn y canolbarth.

Bydd tua 500 o bobl yn gweithio yno i gyd gan gynnwys 200 fydd yn symud o'r swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Mae'r swyddfa yma yn un o dair sy'n cael eu hagor ar hyd a lled Cymru.

Mae'r ddwy arall ym Merthyr Tudful a Chyffordd Llandudno.

Sue Essex, Gweinidog Cyllid y llywodraeth wnaeth y cyhoeddiad ddydd Mercher yn ystod ymweliad Cheredigion.

Fe fydd y gweithwyr yn gweithio o'r swyddfeydd ym Mharc-y-Llyn yn y dref.

Bwriad y cynllun yma ydi i ledaenu swyddi'r gweision sifil drwy Gymru.

Ymhlith yr adrannau fydd yn symud i Aberystwyth y mae adrannau amgylchedd, cynllunio a chefn gwlad.

Fe fydd y Comisiwn Coedwigaeth yn lleoli staff yn yr adeilad ac fe fydd gan Gyngor Sir Ceredigion swyddfa newydd yno hefyd.

Swyddfeydd llawn

"Rydym yn cymryd y cyfle yma i ddod swyddfeydd llai sydd yn Aberaeron a Machynlleth o dan yr un to yn Aberystwyth.

"Mae 'na gwestiynau ynglŷn symud y swyddi yma ond does 'na ddim llawer o swyddi a dydi Aberystwyth ddim mor bell o'r trefi yma."

Wrth ateb y cwestiwn pa mor ymarferol, yn ariannol, oedd adeiladu adeilad newydd yn y canolbarth a symud y swyddi o Gaerdydd dywedodd Ms Essex bod Parc Cathays yn llawn iawn a bod hi'n gwneud synnwyr i leoli materion cefn gwlad yn Aberystwyth.

Kirsty Williams
Kirsty Williams: Ddim am golli swyddi o drefi eraill

"Ar l datganoli, mae 'na symudiad wedi bod tuag at gael mwy o bresenoldeb y cynulliad drwy Gymru fel nad yw popeth wedi ei leoli yng Nghaerdydd."

Ychwanegodd drwy ddweud y byddai'r Awdurdod Datblygu a staff yr adran addysg yn cael eu lleoli yng Nghyffordd Llandudno.

Dywedodd bod staff yr adran cyfarwyddiaeth gymunedol eisoes wedi symud i Ferthyr Tudful.

Disgrifiodd Elin Jones, AC Plaid Cymru Ceredigion, bod hwn yn "hwb enfawr" i Aberystwyth.

"Dwi wedi bod yn lobo am amser hir am hyn gan y gallai'r adeilad fod wedi ei leoli yn Llandrindod neu'r Drenewydd," meddai.

Fe fydd y swyddfeydd newydd yn cynnwys lle i'r cyhoedd gael ymweld nhw ar gyfer derbyn gwybodaeth.

Dros y tair blynedd nesaf fe fydd cyfanswm o 750 o swyddi sifil yn symud o Gaerdydd.

Mae disgwyl i'r adeilad yng Nghyffordd Llandudno agor yn Hydref 2007 a'r swyddfa yn Aberystwyth i agor yn 2008.

Mae rhai ACau yn bryderus am y cynllun i symud swyddi o swyddfeydd llai i ganolfannau rhanbarthol.

"Dwi o blaid creu'r swyddi yn Aberystwyth ond dwi eisiau sicrhau bod y swyddi sy'n bodoli eisoes yn Llandrindod ddim yn mynd i ddiflannu," meddai AC Brycheiniog a Maesyfed, Kirsty Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^