BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Ionawr, 2005, 11:50 GMT
Llywydd newydd i'r Urdd
Carol Davies
Bydd Carol Davies yn llywydd y mudiad tan Dachwedd 2005

Mae dirprwy bennaeth ysgol ger Aberystwyth wedi ei phenodi'n llywydd yr Urdd.

Mae Carol Davies yn ddirprwy bennaeth Ysgol Gynradd Llanilar ac wedi bod yn weithgar gyda'r Urdd ers blynyddoedd.

Yn ogystal chyfrannu at weithgareddau Urdd yr ysgol mae'n helpu i redeg Aelwyd Trefeurig.

Bydd y wirfoddolwraig brysur yng Ngheredigion yn llywydd tan Dachwedd 2005.

Dwi'n gwybod o'm profiad fel aelod gymaint y mae'r mudiad wedi ei gyfrannu tuag at fy ngwerthoedd
Carol Davies
"Fel un sydd wedi bod yng nghanol bwrlwm gweithgareddau'r Urdd ers dyddiau ysgol gynradd, a thrwy'r ysgol uwchradd a'r coleg, mae'n fraint ac anrhydedd bod yn llywydd yr Urdd eleni," meddai Ms Davies.

"Bellach rwy'n athrawes sy'n mwynhau gweld y disgyblion yn cael cymaint o fwynhad, ac yn meithrin hyder trwy weithgareddau'r Urdd.

"Dwi'n gwybod o'm profiad fel aelod gymaint y mae'r mudiad wedi ei gyfrannu at fy ngwerthoedd, drwy brofiadau amrywiol sy'n golygu mod i wedi cyrraedd y man yr ydw i heddiw.

"Mae'r profiadau eang yn cyfoethogi unigolion ac yn eu galluogi i fod yn bobol gyflawn."

Cafodd Ms Davies ei geni yng Nghaerfyrddin cyn symud i Bencoed a mynd i Ysgol Gyfun Llanhari.

Mae'n byw yn Aberystwyth ers 10 mlynedd.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^