BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Ionawr, 2005, 07:48 GMT
Tsunami: Cludo nwyddau o gapel
Aelodau tÓm rygbi Plas Mawr a Rhydfelen yn cynorthwyo i lenwi'r lori gyda nwyddau
Roedd disgyblion Ysgol Plas Mawr a Rhydfelen yn cynorthwyo

Mae dwy lori sy'n cludo nwyddau o gapel yn y de i Sri Lanka wedi cychwyn ar eu taith fore Iau.

Y lorÔau sy'n cludo nwyddau o Gapel Tabernacl, Efailisaf ger Pontypridd er mwyn helpu dioddefwyr y tsunami yn Asia.

Cychwynnodd y lorÔau o Efailisaf i Felixstowe ddydd Iau ac oddi yno fe fyddan nhw'n mynd i Colombo yn Sri Lanka lle bydd y Groes Goch yn dosbarthu'r nwyddau.

Yn y cyfamser, mae Prif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan, wedi canmol haelioni pobol yng Nghymru wedi'r tsunami.

Mae'r holl gymuned wedi dod at ei gilydd a rydym wedi derbyn nifer anhygoel o becynnau oddi wrth unigolion a theuluoedd o'r ardal
John Llewellyn Thomas

Mae pobol yng Nghymru wedi cyfrannu dros £5m tuag at yr apÍl.

Agorodd y capel yn Efailisaf ei ddrysau Ddydd Calan i dderbyn bagiau yn llawn o ddillad, meddyginiaeth, bwyd a blancedi oddi wrth y bobl leol.

Ond bu rhaid cau'r drysau awr a hanner yn ddiweddarach oherwydd maint yr ymateb.

Timau rygbi

Dywedodd trefnwyr i gannoedd o bobl ddod i'r capel gyda'u rhoddion tra oedd cannoedd yn ciwio yn eu ceir.

Ceri Sweeney a Gareth Wyatt
Cymorth gan chwaraewyr rygbi rhyngwladol Ceri Sweeney a Gareth Wyatt
Ddydd Iau roedd timau rygbi Ysgol Gyfun Rhydfelen ac Ysgol Gyfun Plasmawr yn helpu cario'r cannoedd o becynnau i'r lorÔau yn Efailisaf er mwyn eu cludo i Sri Lanka.

"Mae'r holl gymuned wedi dod at ei gilydd ac rydym wedi derbyn nifer anhygoel o becynnau oddi wrth unigolion a theuluoedd o'r ardal," meddai John Llewellyn Thomas, cadeirydd pwyllgor elusennau'r capel.

"Ry'n ni'n falch iawn fod y capel yn cael ei ddefnyddio fel catalydd i drosglwyddo'r holl ewyllys da i gymorth ymarferol."

Dywedodd trefnwyr fod angen mynd ag unrhyw ddillad ychwanegol at siopau lleol Oxfam a'r Groes Goch fel y gallen nhw eu gwerthu i godi arian.

Mae'r capel yn codi arian i Gymorth Cristnogol sydd wedi sefydlu ymgyrch frys yn ne Asia i gael bwyd a lloches i deuluoedd mewn angen.

"Ry'n ni'n ymwybodol fod cymaint o bobol yn dymuno cyfrannu ymhellach ac ry'n ni'n falch i roi'r cyfle iddyn nhw wneud hynny," meddai Mr Thomas.

'Hynod o falch'

"Dwi'n teimlo'n hynod o falch fod Cymru wedi ymateb mor gyflym a hael i'r apÍl am gymorth," meddai Mr Morgan.

Llwytho'r lori tu allan i Gapel Tabernacl Efailisaf
Mae'r nwyddau o Gapel Tabernacl Efailisaf ar ei ffordd i Sri Lanka
Galwodd am barhau'r ymdrech i roi cymorth ond dywedodd fod y pwyslais ar gyfrannu arian yn lle dillad, bwyd a blancedi.

Daeth ei apÍl wedi iddo gyfarfod ag asiantaethau cymorth ac elusennau ddydd Mercher.

Bu'n cwrdd ‚ chynrychiolwyr Oxfam Cymru, CAFOD Cymru, y Ganolfan Gymreig ar gyfer Materion Rhyngwladol, y Groes Goch yng Nghymru a Chymorth Cristnogol.

Roedden nhw'n trafod sut y gallai Llywodraeth y Cynulliad helpu casglu cymorth.

Yn ystod y cyfarfod ystyriwyd darparu arbenigedd drwy secondiadau i staff a chyd-drefnu cyngor ar ail adeiladu wedi trychinebau.

Beth yw eich barn chi? A yw llywodraethau San Steffan a'r Cynulliad yn gwneud digon?

Anfonwch eich sylwadau atom drwy lenwi'r ffurflen isod.

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^