BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Ionawr, 2005, 17:24 GMT
Tsunami: tristwch wrth gofio
Aled a Sue Price
Helpodd y ddau i chwilio am gyrff wedi i'r tsunami daro eu ynys
Mae athro o ganolbarth Cymru wedi adrodd ei hanes o weld dinistr enbyd y tsunami tra oedd ar ei fis ml.

Fe aeth Aled Price, o Fachynlleth, a'i wraig, Sue, ar wyliau i Ynys Phi Phi yng Ngwlad Tai cyn y Nadolig.

O fewn dyddiau roeddynt yng nghanol y ddymestl ac yn helpu bobl i geisio ddod dros y drychineb.

Mae Sue, o Gaerdydd, yn feddyg, a bu'n brysyr iawn yn helpu'r rhai oedd wedi'u anafu.

'Colli teulu'

Yn ffodus, dim ond cleisiau gafodd y ddau, tra o'u cwmpas gwelsant bobl oedd wedi colli eu teuluoedd a'u holl eiddo.

"Roedden ni'n lwcus iawn lle roedden ni achos fe ddaeth y don o'r cyfeiriad arall ar yr ynys," dywedodd Aled mewn cyfweliad ar Daro'r Post, Radio Cymru ddydd Mercher.

"Yr unig beth gafon ni oedd y mr yn codi o rhyw bedair troedfedd ac yn rhedeg yn syth drwy'r gwesty."

Ar ochr arall yr ynys aeth y mr drwy dau bentref lle roedd llawer o weithwyr gwesty Aled a Sue yn byw.

Roedd yr arogl yn afreal, dwi ddim wedi arogli dim tebyg erioed
Aled Price
"Rhwng y don gyntaf a'r ail don, fe gerddon ni i lawr lle roedd y ganolfan ddeifio ac ar y ffordd i lawr roedd dynes oedd wedi gweini arnon ni amser brecwast yn beichio crio.

"Roedd wedi colli gŵr a dau o blant."

Ynys Phi Phi
Ynys Phi Phi lle arhosodd y ddau ar eu mis ml
Chwilio am gyrff

Gan feddwl mai dim ond Phi Phi oedd wedi ei effeithio, penderfynodd y ddau, sydd nawr adref yn Plymouth, aros.

Ar l darganfod bod ffrind newydd yno o'r Swisdir wedi colli ei wraig, fe helpodd y ddau i chwilio am bobl oedd wedi eu hanafu.

Ond yn fuan iawn sylweddolodd y ddau mai chwilio am cyrff oedden nhw.

"Roedd teimlad oeraidd i gerdded i mewn i un pentref o'i gymharu 'r diwrnod cynt.

"Roedd yr arogl yn afreal, dwi ddim wedi arogli dim tebyg erioed."

"Roedd cymaint o gyrff yno roedden nhw'n eu llosgi ar y traeth ei hun erbyn y diwedd."

Fe ddaeth tm achub o Japan i helpu, ond fe gafodd Aled yr argraff eu bod yno i chwilio am orllewinwyr.

"Roedden nw'n symud ymlaen wedyn ac roedd hi i fyny i'r bobl leol i ddod o hyd i'w teuluoedd eu hunain."

'Rhyddhd'

Siaradodd mam Aled, Mary Price, o Fachynlleth, am y rhyddhd anfarwol y cawsant o wybod bod y ddau yn ddiogel.

"Dani wedi bod yn ffodus iawn - fedrai'm peidio meddwl am y rhai sydd wedi colli bobl," dywedodd.

"Mae Aled a Sue yn iawn ond mae nw wedi gweld llawer tydyn nhw ddim yn deud wrthyn ni eto.

"Mae'r profiadau mawr yn dod allan yn raddol," ychwanegodd.
HEFYD:
Cymru'n cofio trychineb Asia
05 Ion 05 |  Newyddion
Apl yn anelu am 30,000
05 Ion 05 |  Newyddion
Stadiwm 'i gynnal gig tsunami'
03 Ion 05 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^