BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 13 Awst 2005, 14:16 GMT 15:16 UK
Hwliganiaid: Rheolau newydd
Yr heddlu yn arestio cefnogwr pl-droed
Mae'r heddlu yn debygol o erlyn am droseddau llai difrifol

Fe allai hwliganiaid pl-droed wynebu gorfod ildio eu pasports o dan reolau newydd sydd wedi eu cyhoeddi gan yr heddlu ac erlynwyr.

Mae penaethiaid yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cytuno i geisio cael hwliganiaid sy'n achosi trwbwl mewn gemau yn euog yn hytrach na rhoi rhybudd yn unig iddyn nhw.

Fe fydd y pedwar llu heddlu yn gweithredu'r rheolau a bydd hwliganiaid a geir yn euog yn colli eu pasports pryd bynnag y byddai Cymru yn chwarae dramor yn ystod y tair blynedd dilynol.

Cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron yng ngogledd Cymru y cytundeb yng Nghymru.

"Mae hwliganiaid yn casu ac yn ofni gwaharddiadau pl-droed ac felly mae'r gwaharddiadau yn arf allweddol yn eu herbyn," meddai Prif Erlynydd y Goron, Ed Beltrami.

'Difetha mwynhad'

"Rydyn ni am ddangos y cerdyn coch i hwliganiaid pl-droed. Rydyn ni'n gwybod fod gan y mwyafrif o gefnogwyr Wrecsam enw da gartref a thramor.

"Rydyn ni am osgoi sefyllfaoedd lle mae ychydig o bobl sydd am greu trwbwl yn dod i gemau a difetha mwynhad ac enw da cefnogwyr sy'n parchu'r gyfraith a chreu gofid i drigolion lleol."

Yr heddlu yn targedu hwliganiaid ym Mrwsel yn ystod Ewro 2000
Bydd hwliganiaid a geir yn euog yn cael eu gwahardd o gemau Cymru dramor
Dywedodd Prif Arolygydd Heddlu'r Gogledd, Simon Shaw: "Ar hyn o bryd mae 51 o waharddiadau mewn grym yn erbyn pobl sy'n galw'u hunain yn gefnogwyr Wrecsam.

"Dyw gwir gefnogwr sy'n mynd i gm bl-droed ddim eisiau gorfod dioddef hiliaeth, iaith anweddus neu ymosodiad corfforol," meddai.

Yn l ffigyrau'r Swyddfa Gartref ar gyfer tymor 2003/04 mae nifer y gwaharddiadau pl-droed wedi cynyddu o 1,794 i 2,596 mewn ychydig dros flwyddyn.

Gostyngodd y nifer a arestiwyd o 4,413 i 3,982 yn ystod yr un cyfnod.

Mae'r polisi dim goddefgarwch newydd yn golygu y bydd rhagdybiaeth y bydd troseddwr yn cael ei erlyn pryd bynnag y mae digon o dystiolaeth i ddod ag ef i'r llys.

Pan geir troseddwyr yn euog, a'r drosedd chysylltiad phl-droed, bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gwahodd y llys fydd yn ei ddedfrydu i osod gwaharddiad pl-droed.

Erlyn

Y gosb fwyaf am dorri gwaharddiad yw chwe mis yn y carchar a dirwy o 5,000.

"Mae'r gweithredu yn dechrau nawr," meddai Mr Beltrami.

"Os ydych chi'n dechrau trwbwl mewn gm gartref, neu'n gysylltiedig digwyddiad, fe fyddwch chi bron yn sicr yn cael eich erlyn ac fe fyddwn ni'n gwneud cais am waharddiad pl-droed a fyddai'n eich gwahardd o bob cae pl-droed yng Nghymru a Lloegr am dair blynedd.

"Os yw Cymru neu Loegr yn cyrraedd y rowndiau terfynol ar gyfer Cwpan y Byd neu Ewrop 2008, yna fyddwch chi ddim yn mynd."

Dywedodd llefarydd ar ran Ymddiriedolaeth cefnogwyr Wrecsam, Simon Johnson: "Rydyn ni eisiau mwynhau pl-droed mewn awyrgylch ddiogel a phleserus. Does dim lle i hwliganiaid i wylio Wrecsam.

"Rydyn ni'n gefnogol o unrhyw fesurau i leihau'r trwbwl y tu mewn ac o amgylch y cae."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^