BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Ionawr, 2005, 11:41 GMT
ApÍl yn anelu am £30,000
Dafydd Iwan
Mae Dafydd Iwan am ganu mewn cyngerdd apÍl y tsunami

Mae ymdrechion i gynyddu rhoddion i'r apÍl tsunami yn y gogledd wedi synnu'r trefnwyr ac yn edrych yn debyg o godi degau o filoedd o bunnau.

Wrth wyliio'r newyddion am drychineb de-ddwyrain Asia, fe benderfynodd aelodau staff y DVLA ym Mangor drefnu raffl a chyngerdd i godi arian.

Erbyn hyn mae swyddfa'r rheolwr rhanbarthol, Gaynor Evans, ym Mangor yn llawn pob math o wobrwyon, ac mae wedi archebu 10,00 o lyfrau raffll.

Yn ogystal, mae nifer fawr o sÍr byd adloniant Cymru, gan gynnwys Dafydd Iwan a John ac Alun, am gymeryd rhan mewn cyngerdd arbennig yng ngholeg y Brifysgol, Bangor.

Dwi meddwl bod pobl eisiau cefnogi peth fel hyn achos mae'r drychineb wedi cyffwrdd pawb, a dim ond rhoi allwn ni
Gaynor Evans

"Mi ddechreuodd y syniad fel llygoden fach ond nawr mae wedi tyfu tu hwnt i unrhywbeth y gallwn ni fod wedi dychmygu," dywedodd Mrs Evans.

"Roedden ni fel staff yn teimlo mor ddigalon wrth wylio beth oedd wedi digwydd efo'r tsunami.

"Felly fe benderfynon ni drefnu cyngerdd a raffl a fedrwn ni ddim credu'r ymateb rydym wedi ei gael."

Ymhlith y gwobrwyon sydd wedi eu gaddo i'r raffl mae dodrefn ystafell wely ar gyfer lloft gyfan, chwaraewr DVD a beic mynydd.

'Targed o £30,000'

Mae siopau ar draws yr ardal wedi cyfrannu'n hael i'r ymgyrch sy'n gobeithio codi cymaint ‚ £30,000.

"Dwi meddwl bod pobl eisiau cefnogi peth fel hyn achos mae'r drychineb wedi cyffwrdd pawb, a dim ond rhoi allwn ni, " dywedodd Mrs Evans.

Caiff y cyngerdd ei chynnal ar nos Fercher, Ionawr 26 am 1900 yn neuadd Pritchard Jones ym Mhrifysgol Cymru, Bangor.

Mae'r Brifysgol wedi caniatau i'r trefnwyr ddefnyddio'r neuadd yn rh‚d ac am ddim.

"Roeddwn yn falch iawn o'r cyfle i gefnogi'r ymgyrch yma yn y gogledd drwy roi defnydd o'r neuadd," meddai Elinor Elis-Williams, ar ran y Brifysgol.

CŰst tocynnau'r cyngerdd yw £10, gyda gostyngiad i blant. Caiff y llyfrau raffl eu gwerthu am £2.50 yr un.

Am ragor o fanylion, cysylltwch ‚ Gaynor Evans ar 01248 364430 neu ar e-bost: gaynor.evans@dvla.gsi.gov.uk.Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^