BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Ionawr, 2005, 12:21 GMT
Cymru'n cofio trychineb Asia
Gwirfoddolwyr mewn canolfan gasglu yng Nghaerdydd mewn tawelwch
Fe ymunodd pobol ar hyd a lled Cymru 'r tri munud o dawelwch

Fe ymunodd y Canghellor Gordon Brown gyda Phrif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan mewn tri munud o dawelwch i gofio am ddioddefwyr tsunami Asia.

Cafodd y seremoni ei chynnal yng Nghanolfan Ddinesig Caerdydd am 1200GMT ddydd Mercher.

Yno hefyd roedd gwleidyddion ac aelodau o'r gymuned Asiaidd yn Ne Cymru ac arweinwyr a chynrychiolwyr y mudiadau crefyddol.

Cafodd digwyddiadau tebyg eu cynnal ar hyd a lled Cymru, Prydain a'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Mr Brown fod ymateb pobol Cymru i'r drychineb wedi bod "yn aruthrol".

"Dwi am ddiolch i'r bobol sydd yma a phobol ar hyd a lled y wlad am eu cefnogaeth a'r haelioni sydd wedi ei ddangos dros y dyddiau diwethaf," meddai.

"Mae pob un ohonom ni eisiau anfon ein cydymdeimlad a mynegi ein meddyliau dros ddioddefwyr y drychineb ofnadwy hon a theuluoedd a ffrindiau y rhai sydd wedi marw.

"Ein gobaith ni yw y byddan nhw'n galaru gydag ychydig o gysur drwy wybod fod y byd i gyd yn anfon eu cydymdeimlad atyn nhw."

'Angen help'

Dywedodd Mr Morgan fod y tri munud o dawelwch yn "gyfle i bobol Cymru ddangos cymaint maen nhw'n ei feddwl am y rhai sy'n dal i ddioddef."

Nid yw'r cymunedau, meddai, eisiau bod yn ddibynnol ar gymorth ond fe fyddan nhw "angen help i ail adeiladu eu cymunedau."

Rhodri Morgan a Gordon Brown
Ymunodd y Canghellor Gordon Brown gyda Phrif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan
"Efallai na fyddwn ni fyth yn gwybod faint o bobol sydd wedi colli eu bywydau o amgylch glannau Cefnfor yr India.

"Mae cannoedd o bobol yng Nghymru sy'n hanu o Gefnfor yr India sydd wedi colli perthnasau a ffrindiau."

Mae nifer o gwmnau a sefydliadau ar hyd a lled Cymru hefyd wedi nodi'r cofio gan gynnwys Maes Awyr Rhyngwladol Cymru yn Y Rhŵs a chwmni Wockhard Pharmaceuticals yn Wrecsam sy'n cyflogi nifer o weithwyr Indiaidd.

Yn Wrecsam hefyd roedd tri munud o dawelwch ar ddechrau gwasanaeth arbennig yn Eglwys St Giles yn y dref.

Gweddo

Mae Archesgob Cymru, y Gwir Barchedicaf Dr Barry Morgan, wedi canmol enwadau ar hyd a lled Cymru am eu hymateb i'r argyfwng ac wedi galw ar bawb i weddo dros y rhai sydd wedi goroesi a'r rhai sydd mewn galar.

"Mae pob bywyd sydd wedi ei golli yn drasiedi i aelodau teulu'r person hwnnw ac mae ein calonnau a'n gweddau gyda'r holl rai sydd wedi dioddef galar neu wedi eu hanafu o ganlyniad i'r don," meddai.

Staff a siopwyr yn Tesco Caerfyrddin mewn tawelwch
Staff a siopwyr yn archfarchnad Tesco Caerfyrddin mewn tawelwch
Dywedodd fod yr Eglwys yng Nghymru yn cyfrannu 5,000 i'r gronfa.

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn dweud bod dros 144,000 o bobl wedi cael eu lladd yn y tsunami.

Mae o leiaf 40 o bobol o Brydain wedi marw gyda thua 150 ar goll.

Dywedodd Jack Straw, Ysgrifennydd Tramor Prydain, y gallai nifer y meirw o Brydain fod yn 199.

Wrth i Gymru gofio parhau mae'r apl am gymorth i helpu'r rhai sy'n dal i ddioddef yn Asia.

Mae trigolion Cymru eisoes wedi rhoi dros 5m tuag at yr apl gyda 76m yn cael ei godi mewn wythnos gan holl drigolion Prydain ond mae'n debyg y bydd yn codi yn nes at 100m.

Mae'r llywodraeth wedi addo 50m.

Mae modd cyfrannu arian drwy wefan Apl Trychinebau Brys www.dec.org.uk Prydain neu drwy ffonio 0870 60 60 900.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^