BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 4 Ionawr, 2005, 12:52 GMT
ApÍl tsunami: Mwy na £5m
Canolfan cymorth, Indonesia
Mae cymorth yn dechrau cyrraedd Indonesia

Mae pobl Cymru wedi cyfrannu mwy na £5m at ddioddefwyr trychineb Asia, medd pwyllgor.

Dywedodd Brendan Gormley, prif weithredwr Pwyllgor Materion Brys Trychinebau ddydd Mawrth y galli'r apÍl yng ngwledydd Prydain godi mwy na £100m.

Yn y cyfamser, mae wedi dod i'r amlwg fod cyn-ddirprwy olygydd papur newydd y Western Mail ymhlith y rhai sydd ar goll wedi'r drychineb.

Roedd Barry Michael Lloyd-Jones, 68 oed, ar wyliau gyda'i wraig Kath mewn gwesty ar lan y mŰr yn Khao Lak, Gwlad Tai, pan darodd y don.

Cafodd Mrs Lloyd-Jones, 56 oed, ei chanfod yn fyw ond yn dioddef o sioc difrifol ddydd Mercher ac nid oedd yn gallu siarad am dri diwrnod.

Mae ei gŵr, newyddiadurwr wedi ymddeol, wedi treulio sawl mis yn yr ardal yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae ei fab, Nigel, 42 oed, wedi hedfan i Wlad Tai i helpu i chwilio am ei dad.

Peiriannau puro dŵr

Eisoes mae gwleidyddion wedi gofyn i'r llywodraeth a'r cyhoedd gynyddu rhoddion i'r ymgyrch.

Galwodd yr Arglwydd Roberts o Landudno ar y llywodraeth i gyfrannu peiriannau sy'n puro dwr y Weinidogaeth Amddiffyn at yr apÍl.

Dywedodd llefarydd cymorth rhyngwladol y Democratiaid Rhyddfrydol yn Nhŷ'r Arglwyddi fod y peiriannau'n hel llwch mewn stordai.

Ond gallen nhw roi cyflenwad o ddŵr gl‚n i bobl sydd wedi colli eu cartrefi wedi'r tsunami, meddai.

"Rwy'n croesawu cyfraniad ariannol y llywodraeth ond gallai wneud mwy.

"Mae gan y Weinidogaeth Amddiffyn 300 o beiriannau puro dwr mewn stordai ac rwy'n gofyn i'r llywodraeth eu rhyddhau ar unwaith oherwydd bod yr angen yn fawr."

Diwrnod o gyflog

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad i gyfrannu diwrnod o gyflog at yr apÍl.

Dywedodd Elfyn Llwyd, AS, y byddai'r cynllun yn codi £200,000.

"Yn bwysicach, byddai'n rhoi esiampl i weddill Prydain ar sut i godi arian, yn enwedig o ran help tymor-hir.

"Mae llawer o aelodau wedi gwneud eu trefniadau eu hunain i helpu.

"Ond byddai cyfraniad ychwanegol fel hyn yn golygu cyfraniad di-dreth i'r elusennau."

Mae'r cyhoedd wedi cefnogi nifer o ymgeision i hel nwyddau ac arian i bobl Asia.

Yng Ngogledd Cymru mae siopau'n casglu arian oddi wrth siopwyr, gan gynnwys Boots yn y Trallwng, ac Asda yn Wrecsam.

Mae clybiau rotari yn helpu paratoi blychau i bobl sydd wedi colli eu heiddo i gyd yn y drychineb.

Yn Swydd Derby y mae'r blychau, sy'n cynnwys offer puro ddwr, pabell, stŰf nwy a dillad, yn cael eu casglu.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^