BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Awst 2005, 06:25 GMT 07:25 UK
Ynys sant ar werth
Y stad (llun gan Beresford Adams)
Mae'r ynys ar gael i'w phrynu fel rhan o stad 168 erw

Mae ynys y credir ei bod wedi achub bywyd sant wedi ei rhoi ar werth.

Yn l chwedloniaeth fe gafodd nawddsant Iwerddon, Sant Padrig, achubiaeth ar Ynys Badrig wedi iddo fod mewn llongddrylliad oddi ar arfordir Ynys Mn.

Mae'r ynys oddi ar arfordir Ynys Mn ar gael i'w phrynu fel rhan o stad 168 erw sydd wedi ei roi ar y farchnad am 895,000.

Yn ogystal 'r ynys ddwy erw mae'r stad yn cynnwys tŷ sydd chwe stafell wely, llyn, milltir o benrhyn, adfeilion gwaith clai ac adeiladau allanol.

Dywedodd yr asiant Elfyn Hughes fod y chwedl yn dweud fod Sant Padrig wedi dod i'r ynys yn y bedwaredd ganrif.

"Roedd mewn llongddrylliad a phenderfynodd na allai fyw yno a nofiodd tua'r lan," meddai.

'Unigryw'

"Y stori yn lleol yw ei fod wedi adeiladu eglwys Sant Padrig lle daeth i'r lan i ddiolch i Dduw am achub ei fywyd."

Peter Thomas sy'n gwerthu stad Llan Lleiana a bu taid ei wraig, Thomas Bailey, yn berchen ar y stad am tua 50 mlynedd.

"Mae'n eithaf unigryw - hwn yw'r unig eiddo ar Ynys Mn gyda'i draeth ei hun a'i ynys ei hun," meddai.

Y stad (llun gan Beresford Adams)
Dywed y gwerthwyr fod angen adnewyddu'r tŷ chwe ystafell wely
"Mae'n gwbwl breifat...ac yn llawn hanes."

Dywedodd fod Mr Bailey wedi bod yn gymeriad adnabyddus yn yr ardal.

"Arferai fynd allan yn ei gwch bychan ac roedd ganddo botiau cimychiaid ar hyd y penrhyn," meddai.

"Mae angen adnewyddu'r tŷ ond mae'r prif strwythur mewn cyflwr da."

Dywedodd Mr Hughes, o Beresford Adams, y byddai'n berffaith i rywun sy'n hoff o breifatrwydd.

"Does ganddoch chi ddim cymdogion a dim ond gallu gweld un eiddo arall ydych chi," meddai.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^