BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 11 Awst 2005, 14:54 GMT 15:54 UK
Niwclear: Galw am lanhau ynghynt
Gorsaf bwer Trawsfynydd
Mae'r gwaith o ddadgomisiynu gorsaf Trawsfynydd eisoes wedi dechrau.

Mae'r corff sy'n gyfrifol am lanhau hen orsafoedd pŵer niwclear eisiau glanhau safleoedd yng Nghymru ynghynt.

Mae'r Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear yn awyddus i Drawsfynydd droi'n l i fod yn "safle maes glas" o fewn 25 mlynedd yn hytrach na chyfnod o dros ganrif.

Hefyd mae'r awdurdod eisiau cyflymu'r broses o adfer safle'r Wylfa ym Mn, sydd i roi'r gorau i gynhyrchu yn 2010.

Yn l yr amserlen bresennol byddai'r safle yn dychwelyd i statws "safle tir llwyd" yn 2125.

Ond mae'r awdurdod yn credu fod achos cryf dros ryddhau'r safle ar gyfer datblygiad o fewn 25 mlynedd, o bosib mor fuan 2035.

Mae amcanion yr awdurdod yn cael eu nodi yn ei adroddiad cyntaf a gyhoeddwyd ddydd Iau.

Ynddo mae'n dweud y byddai'r gost o ymdrin hen orsafoedd niwclear Prydain yn costio 8bn yn fwy nac a gredwyd yn wreiddiol.

Mae'n amcangyfrif y byddai'n rhaid gwario 56bn ar lanhau hyd at 20 o safleoedd ar draws Prydain.

Mae wedi cyhoeddi cynlluniau ymgynghorol a fydd ar agor hyd Dachwedd 11 gyda chynllun terfynol yn cael ei lunio yn Rhagfyr.

Fe fu gorsaf Trawsfynydd - sydd dan ofal Magnox Electric Limited - yn weithredol o 1965 i 1991 ac mae'r gwaith o'i dadgomisiynu eisoes wedi dechrau.

Dyma'r unig orsaf bŵer i'w hadeiladu i mewn yn y tir, gyferbyn llyn, oedd yn darparu dŵr i'w hoeri tra roedd yr orsaf yn weithredol.

O dan y cynlluniau presennol byddai'r safle'n dychwelyd i statws "safle maes glas" a byddai'r safle y cael ei gau yn 2096.

Yr Wylfa - sydd hefyd yn orsaf Magnox - oedd yr orsaf bŵer olaf a mwyaf o'i bath i gael ei chodi.

Gorsaf bwer yr Wylfa, Ynys Mn
Bydd yr Wylfa yn rhoi'r gorau i gynhyrchu yn 2010
Er bod cynlluniau i ddod 'r cynhyrchu i ben yn 2010 gallai'r llywodraeth newid y dyddiad ar gyfer cau'r safle.

Bydd yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear yn parhau i redeg yr orsaf hyd nes y bydd yn cael ei chau, oni bai fod problemau technegol neu resymau economaidd dros ei gorfodi i gau'n gynt.

O dan y cynlluniau presennol byddai'r safle yn dychwelyd i statws "safle tir llwyd" yn 2125.

Dywedodd cadeirydd yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear, Syr Anthony Cleaver, fod yr amcangyfrifiad o 56bn ar gyfer y glanhau terfynol wedi ei seilio ar gostau oes cyfan y safleoedd, sydd wedi ei gyfrif gan Awdurdod Ynni Atomig Prydain a British Nuclear Fuels.

"Mae'n bwysig cydnabod ein bod yn siarad am raglen sy'n mynd am dros ganrif ac felly does dim syndod fod newidiadau yn yr hyn gafodd ei amcangyfrif," meddai.

Dywedodd mai'r ddogfen ymgynghorol yw'r tro cyntaf i unrhyw un gael y cyfle i osod rhaglen ar gyfer yr holl safleoedd, 20 i gyd.
HEFYD:
Lleisio barn ar wastraff niwclear
27 Mai 05 |  Newyddion
Gorsaf niwclear: Heddlu arfog
17 Ion 05 |  Newyddion
'Angen mwy o orsafoedd niwclear'
18 Hyd 04 |  Newyddion
Dim to dur i atomfa
01 Medi 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^